Skip to content

Det samma havet

Helsingforsbiennalen ordnas vid havet på ett unikt historiskt naturområde på Skanslandet. Namnet på den första biennalen, Samma hav, påminner oss om att allt är beroende av allt. Det här har blivit allt tydligare till följd av den pågående miljökrisen och coronapandemin.

Huvudkuratorerna för Helsingforsbiennalen 2021 Pirkko Siitari och Taru Tappola har döpt biennalen till Samma hav. Samma hav är en metafor för samhörighet. Namnet syftar på att allt på jorden är beroende av allt annat och att konsekvenserna av alla slags handlingar inte kan lösgöras från sin kontext. Inför miljökrisen befinner vi oss vid samma hav. Men samtidigt som havet varierar på olika ställen och vid olika tidpunkter varierar också krisens konsekvenser avsevärt för olika människor och arter.

Havet anknyter också väsentligt till biennalens huvudsakliga utställningsplats, Skanslandet. Skanslandet är den konkreta och begreppsliga utgångspunkten när det gäller kuratorsarbetet. Det är en unik havsfästning utanför Helsingfors både till sin historia och till sin natur.

Konstnärerna på biennalen har hämtat inspiration från Skanslandet under sitt arbete på ön. De teman som härstammar från ön ger olika perspektiv på ömsesidiga kopplingar och beroenderelationer. Dessa teman utgörs av bland annat förhållande till naturen, gränser och identiteter, tid och förändring, samt samhörighet och empati.

Konsten återspeglar Skanslandets natur och historia – och öppnar nya och även överraskande perspektiv på den imponerande miljön men samtidigt också samtidsfenomen.

“Vi tror att konsten har en enorm potential och en viktig uppgift i vår tid. Konsten har en unik förmåga att utvidga vårt tänkande och vår fantasi. Internationell konst öppnar genom sina varierande frågeställningar nya kanaler för dialog och empati samt omsorg om vår delade livssfär. Samma hav påminner oss om att vi delar vår gemensamma planet, där allting växelverkar och där vår överlevnad i grund och botten beror på våra medmänniskor och vår miljö”, säger kuratorerna.

Läs mera