Skip to content

Guidningar och konstworkshoppar för grupper

Guidningar

Om du vill få ut mer av Helsingforsbiennalen och diskutera konst lönar det sig att delta i en guidning. Våra guider är konstexperter som kan besvara dina frågor och ge råd om hur du kan uppleva mer på ön. Boka in en guidning för dig själv eller din grupp via länken nedan.

Maximal gruppstorlek är 25 personer/guide. Guidning ordnas mån–sön kl. 10–18, den sista guidningen startar kl. 16:30.

Guidningarna kommer att arrangeras så att det kan upplevas inom ramen för gällande coronarestriktioner

Guidesamordnaren betjänar på numret 040 1801 991 mån–tors kl. 9.30–12 och kl. 13–14.30.

Guidning på Helsingforsbiennalen

Ta del av de intressantaste historierna om konstverken på Helsingforsbiennalen och om konstnärerna bakom dem.  Guidningen går längs den 3 kilometer långa Alexandersrutten.

Rundan börjar i ankomsthamnen framför Lotshuset på Skanslandet och slutar vid Alexandersbatteriet.

Längd 1,5 timmar. Pris 345 €/grupp.

Boka guidningen här

Helsingforsbiennalen i öns takt

Koppla av med konst på Helsingforsbiennalen. Vi tar del av konstverken på biennalen och kopplar av på frodiga Skanslandet. Under vandringen gör vi också avslappningsövningar. Du behöver ingen specialutrustning utan det räcker med bekväma skor.

Rundan börjar i ankomsthamnen framför Lotshuset på Skanslandet och slutar vid Alexandersbatteriet.

Längd 2 timmar. Pris 395 €/grupp.

Boka guidningen här

Fynd på Helsingforsbiennalen

Under guidningen fokuserar vi på konstverk i historiska Alexandersbatteriet och i dess vackra omgivning.

Guidningen börjar vid porten till Alexandersbatteriet och slutar vid Gustavssvärd eller Alexandersbatteriet. Reservera tid för en promenad på ca 20–30 minuter till startplatsen.

Längd 45 minuter. Pris 295 €/grupp.

Boka guidningen här

Inledning till Helsingforsbiennalen

Vill du få information om konstverken och konstnärerna på Helsingforsbiennalen före besöket på ön? Under inledningen får du information om konsten på biennalen och kan uppleva Skanslandets fina vyer och konstverk på fastlandet. Denna guidning passar utmärkt också för dem för vilka det är svårt att röra sig i terrängen på Skanslandet.

Guidning på HAM-hörnet, Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors. HAM-hörnet ligger på gatuplanet vid korsningen av Södra Järnvägsgatan och Jakobsgatan.

Guidningen betalas vid HAMs kassa innan guidningen börjar.

Längd 45 minuter. Pris 295 €/grupp.

Boka guidningen här

Konstworkshoppar

Mikroskopiska syner med algfärger

På workshoppen som förenar konst och vetenskap undersöker vi prover från naturen med mikroskop. Undersökningsobjekten består av bland annat alger, mossor, växtdelar och små organismer. Det som syns i mikroskopet förstoras till målningar på akvarellpapper. Som målfärg används lösningar gjorda på algpulver.

Konstworkshop på HAM, Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors. Grupper ska anmäla sig vid HAMs kassa. Konstworkshoppen betalas vid HAMs kassa innan den börjar.

Konstworkshoppar ordnas tis kl. 10–17:30, den sista workshoppen börjar kl. 15, och ons–söndag kl. 11:30–19, den sista workshoppen börjar kl. 16:30.

Längd 2 timmar. 340 €/grupp.
Gruppstorlek max 20 personer.

Boka workshoppen här