Skip to content

Till besökaren

Biennalen presenterar 41 konstnärer och konstnärsgrupper från Finland och övriga världen. Biennalens konstverk placeras på Skanslandet längs en markerad stig, både utomhus och i historiska byggnader, krutkällare och ödelagda bostadsbyggnader. Stigen är cirka tre kilometer lång, och konstverken är numrerade och återfinns på kartor där också kaféer och annan service märkts ut. Dessutom finns det en informationsdisk och Helsingforsbiennalens butik.

Helsingforsbiennalen är gratis, men besökare ska betala sin färjebiljett.

Helsingforsbiennalen arrangeras med hänsyn till gällande coronarestriktioner och inom ramen för myndighetsföreskrifter om hälsa och säkerhet.

Ta kontakt, vi hjälper dig gärna!

Kontaktinformation

Öppettider

8.9–26.9
mån–tis stängt, ons–sön kl. 11–18

Kartan

Om du klickar på bilden kan du studera en mer detaljerad karta (PDF).

Mobilguiden

Biennalens mobilguide är en praktisk databank både när man planerar besök och under besöket på ön. Mobilguiden innehåller bland annat en karta över Skanslandet, information om konstnärerna och konstverken samt tjänsterna på ön.

Mobilguiden

Info och butik

Besökare på ön betjänas av informationsdisken på Lotsgårdens ankomstbrygga där man kan köpa en guidebok eller ett häfte som stöd för besöket. Biennalguiderna som även arbetar på Skanslandet svarar gärna på frågor om såväl konst som Skanslandet.

Biennalbutiken i Torpedviken erbjuder ett intressant och aktuellt urval av vykort, böcker och andra roliga produkter med temat Helsingforsbiennalen.

Info och butiken betjänar alltid enligt Helsingforsbiennalens öppettider.

Du kan fråga efter hittegods hos informationspunkten i Lotsgården (0405156442). Hittegods förvaras på informationpunkten i två veckor och skickas därefter till Suomen löytötavarapiste i Kampens köpcentrum.

Ett tryggt biennalbesök

Din och vår personals hälsa av största vikt för oss. Vi önskar därför att du beaktar dessa instruktioner då du besöker oss.

Läs mera

Instruktioner och regler för Skanslandet

På Skanslandet ska man följa de markerade vägarna. Håll dig till vägen, Skanslandets natur är känslig för slitage. Det finns också många farliga byggnadsverk och branta stup på ön. Hundar är välkomna på Skanslandet, men inomhusområdena är inte tillgängliga för husdjur. Tillsammans håller vi Skanslandet rent. Det mår besökare, djur och växter bäst av. Släng ditt skräp i sopkärlen. Längs vägen finns flera återvinningsstationer. På ön kan bio- och energiavfall samt flaskor och brukar återvinnas. Läs mer om instruktioner och regler och på Forststyrelsens webbplats utinaturen.fi

utinaturen.fi

Tillgänglighet

Skanslandet är en utmaning för funktionshindrade. Vägarna är huvudsakligen av sand och delvis stenlagda. Det går inte att undvika de ojämna, stenlagda avsnitten. Det finns inga trappor på de vägar som omger biennalen, men det finns trappor som leder in i och inne i inomhusutrymmena. Terrängen är backig och svårforcerad på sina ställen. Väderleksförhållandena inverkar på hur jämna, hårda och hala vägarna är.

Det är bra om rullstolsburna personer eller personer som går med rollator tar med sig en medhjälpare.

Läs mera

Ansvarsfullhet

Helsingforsbiennalen betonar ansvarsfullhet och bevarandet av ekologisk hållbarhet i sin verksamhet. Biennalen iakttar miljösystemet Ekokompassen som styr planeringen och ordnandet av konstevenemanget så miljövänligt som möjligt.

Läs mera