Skip to content

Färjetrafik

Du kan resa till Skanslandet
från Salutorget och Fiskehamnen.

1
Salutorget–Skanslandet–Salutorget

Du kan hoppa på färjan från Helsingforsbiennalens paviljong vid Gamla Saluhallen.

Färjeresan tar ca 20 minuter.

På Skanslandet anlöper färjor kajen vid Lotsgården
och returresan startar vid kajen i Torpedviken.

 Biljetter kan köpas på webben, på färjör
och vid biljettförsäljningen i biennalpaviljongen.

FRS Finland ansvarar för ruttrafiken till Skanslandet.

Köp biljetter (FRS Finland)

Köp biljetter (Vallisaari.fi)

2
Ringrutten från Fiskehamnen

FRS Finland också trafikerar en ringrutt från Fiskehamnen till Skanslandet, Sveaborg och Lonnan 22.5–17.9.2023.
Du kan hoppa på färjan vid Bjälkkajen 20.

 Biljetter kan köpas på webben och på färjör.

Köp biljetter (FRS Finland)

Köp biljetter

Man kan också ta sig till Skanslandet med egen båt.
Gästhamnen i Torpedviken har plats för 50 båtar.

Läs mer