Skip to content

Tillgänglighet

Allmänt

Välkommen till Helsingforsbiennalen! Här har vi samlat information om tillgängligheten på Helsingforsbiennalen. Du hittar information om tillgängligheten till konstverken på Skanslandet (tröskelhöjd, dörrbredd), hur du tar dig till Skanslandet (mer detaljerad information om färjor, bryggor), information om toaletter och en karta över terränglutningen.

Helsingforsbiennalen kan upplevas på Skanslandet, HAM Helsingfors konstmuseum, Ode, Banan, Salutorget och andra offentliga rum i Helsingfors. Se kartan här.

Informationen uppdateras kontinuerligt och vi tar gärna emot feedback:
helsinkibiennial@hamhelsinki.fi

Helsingfors konstmuseum HAM

Här finns info om tillgängligheten på HAM Helsingfors konstmuseum.

Skanslandet

Reguljärtrafiken till Skanslandet avgår från Lybeckskajen vid Salutorget. Passage till avgångsbryggan sker via en träramp. Passagen till bryggan är tillgänglighetsanpassad och lutningen beror på vattenståndet.

Ankomst till Skanslandet

Till Skanslandet reser man med färja. Det finns färjor av tre olika storlekar. Färjeoperatören rekommenderar att man reser med en assistent. Assistenten reser kostnadsfritt på färjan.

Bryggan i Torpedviken är tillgänglighetsanpassad. Färjan tar först iland vid Lotsgården varifrån den fortsätter till Torpedviken där landstigningen är tillgänglighetsanpassad.

Lutningen på nedre delen av rampen i metall är 20 grader, vinkeln varierar med vattenståndet. I övre delen är lutningen 14,5 grader.

Färjorna

Här hittar du färjetidtabellerna.

VIAPORI

Personer med rörelsehjälpmedel rekommenderas att använda färjan Viapori. Turerna med Viapori är markerade med mörkgrönt i färjeoperatörens tidtabell. Viapori trafikerar Skanslandet mellan 11.6 och 17.9.

Avståndet mellan färjan och bryggan är 20 cm och ramp finns. Färjan och bryggan ligger på samma nivå vid avgångsbryggan. Dörrbredden är 1,3 meter, dörröppningen har en tröskel på 3 cm. Inuti finns plats att vända med hjälpmedel och plats för flera personer som använder hjälpmedel.

KAJAVA

Kajava har en svängd ramp som är 75 cm bred. Lutningen på rampen är brant, 35 grader. Vid påstigning har färjan en 10 cm hög tröskel.

KOSKELO

Jämfört med Kajava är lutningen på Koskelos ramp flackare och den är mindre svängd, vilket gör det lättare att stiga iland för personer med hjälpmedel. Emellertid är ingången bara 75 cm bred, tröskeln är 10 cm hög och det finns inget riktigt utrymme för hjälpmedel inne i färjan.

Hur man tar sig runt ön

Vägarna är huvudsakligen av sand och delvis stenlagda. Det går inte att undvika de ojämna, stenlagda avsnitten. Det finns inga trappor på de vägar som omger biennalen, men det finns trappor som leder in i och inne i inomhusutrymmena. Terrängen är backig och svårforcerad på sina ställen. Väderleksförhållandena inverkar på hur jämna, hårda och hala vägarna är.

Ledarhundar och assistanshundar är välkomna.

Bekanta dig med lutningarna på Skanslandet med hjälp av kartan.

Det finns inga hörselslingor på Skanslandet.

Helsingforsbiennalens konstverk är försedda med skyltar. På skyltarna finns en QR-kod till biennalens webbplats med mer information. Vidare informerar Forststyrelsens skyltar om vägarna på ön. Forststyrelsens karta finns här.

Toaletter på Skanslandet 

På Skanslandet finns tillgänglighetsanpassade toaletter utmärkta på servicekartan.

TOALETTER PÅ PICKNICKOMRÅDET

Det finns 68 cm fritt rörelseutrymme till vänster om toalettstolen och 75 cm till höger om den.  Toalettstolen är 45 cm hög. Fritt utrymme för att vända sig med hjälpmedel är 1,3 m. Vågrätt handtag på 90 cm höjd. Tröskel över 2 cm. Klädkrok på 1,4 m höjd.

TOALETTER VID TORPEDVIKEN OCH LOTSGÅRDEN

Tröskel 2,5 cm, dörr 93 cm bred. Toalettstolens höjd 80 cm. Stödhandtagets höjd 80 cm. Handfatets höjd 83 cm, benutrymmets djup 40 cm. Papperskorgen är i vägen under handfatet. Svängrum 1,3 m. Det finns inget rörelseutrymme till vänster om toalettstolen.

Platser med konstverk på Skanslandet

På Skanslandet visas omkring 16 verkshelheter av vilka sex verk visas inomhus i källarutrymmen. Vi ber er uppmärksamma att källarutrymmena är dunkla.

Vi behov hjälper Helsingforsbiennalens utställningsövervakare till med trappor och trösklar vid utställningslokalernas ingångar.

Siffrorna hänvisar till verkens platsnummer på Biennalens karta.

 • Adrian Villar Rojas From the Series on the End of the Imagination

De omkring 15 verk som ingår i skulpturinstallationen är bland annat placerade i träd och på andra platser längs Alexandersrundan.

 1. PHOSfate, Mohamed Sleiman Labat och Pekka Niskanen

Verket är placerat uppe på en gammal stenfot. Uppgången är ojämn och lutande längs en stenramp. I verket ingår sandlådeodlingar. Uppe på marken ligger flis. Platsen är inte tillgänglighetsanpassad.

 1. Naturmedicin I Remedies, Sanctuary, mist

Verket är placerat i dammen på Skanslandet. Det kan ses från gångvägen.

 • Minna Henriksson och Ahmed Al-Nawas Green Gold

Verket upplevs med förstärkt verklighet (AR) längst ut på Gustavssvärd dit man tar sig längs en stig.

 • Danielle Brathwaite-Shirleys verkshelhet Thou Shall Assume

Verket består av skulpterade figurer utplacerade på fem olika platser utmed vägen som kan ses från gångvägen.

 • Alma Heikkilä och coadapted with

Från gångvägen är sträckan till platsen för verket ojämn och lutar i sidled. Innan man kommer till verket finns en naturvall. Vallens lutning är 25 grader ner mot verket och 15 grader upp från stigen. Mot verket är vallen täckt av flis. Bredden på öppningen in till verket är 2,25 m.

 1. Lotta Petronella, Materia Medica of Islands

Installationen är placerad inne i den gamla brandstationsbyggnaden. Rampen upp till utrymmet är brant, 28 grader, och har djupa räfflor. Trösklar på båda sidorna, på insidan är tröskeln 4 cm hög.

 1. Suzanne Treister, Tecnoshamanic systems

Verket är en byggnad i trä med en installation inuti. Från gångvägen är sträckan till platsen för verket ojämn och lutar i sidled. Man tar sig till verket längs en gång med flis. Dörröppningen till verket är 115 cm.

 1. Keiken, Ángel Yōkai Atā

Verket är placerat på näset som leder till Gustavssvärd. Vägen har hål och ojämnheter på sina ställen. Byggnaden omges av en kvadratisk träplattform med cirka 1 meters utrymme runt kanterna. På sina ställen mellan plattformen och gångvägen på näset förekommer hål på 5-10 cm.

Inomhuskonst

 1. Emilija Škarnulytė, Hypoxia

Backen på vägen till konstverket lutar kraftigt i sidled.

Utställningsrummet nås endast per trappa. Dörrtröskeln är 13 cm hög, gången 92 cm bred. Utgång genom en annan dörr där tröskeln är 13 cm hög och gången 92 cm bred.  Rampen till rummet har en lutning på 13 grader.

 • 13 och 14. Sepideh Rahaa, Songs to Earth, Songs to Seeds, Asunción Molinos-Gordo ¡Cuánto río allá arriba!

Verken är belägna i ett ammunitionsförråd med en tröskel på 6 cm. Dörröppningen är 1 m bred. Inuti byggnaden finns branta ramper samt trösklar.

 • 17 och 18. Jenna Sutela, Pond Brain,
  Tuula Närhinen, Plastic Horizon

Två verk belägna i olika rum i samma ammunitionsförråd. Rummen nås på samma sätt. Tröskeln till ytterdörren är 11 cm hög och dörröppningen i m bred. Båda rummen har trösklar på 6 cm och en ramp på 20 grader. Rampen har också en tröskel i nedre delen.

 1. Matti Aikio, Oikos

Gången till Krutkällaren är tillgänglighetsanpassad och tröskeln är 5 cm hög.