Skip to content

Tillgänglighet

  • Till Skanslandet tar man sig med färja. På färjan ryms en vanlig rullstol, närvaro av assistent rekommenderas av färjeoperatören. Assistenten reser gratis tillsammans med brukaren. Ytterligare information på Suomen Saaristokuljetus och JT-Line.
  • Skanslandet är en utmaning för funktionshindrade. Vägarna är huvudsakligen av sand och delvis stenlagda. Det går inte att undvika de ojämna, stenlagda avsnitten. Det finns inga trappor på de vägar som omger biennalen, men det finns trappor som leder in i och inne i inomhusutrymmena. Terrängen är backig och svårforcerad på sina ställen. Väderleksförhållandena inverkar på hur jämna, hårda och hala vägarna är. Lutningen på rutten: Vallisaari.pdf
  • Det är bra om rullstolsburna personer eller personer som går med rollator tar med sig en medhjälpare.
  • Vi behov hjälper Helsingforsbiennalens utställningsövervakare till med trappor och trösklar vid utställningslokalernas ingångar.
  • Toaletterna på Skanslandet är handikappanpassade och de är utmärkta på orienteringstavlorna.
  • Personer med synnedsättning kan ha svårt att uppfatta rutterna.
  • Ledarhundar och assistanshundar är välkomna.
  • Det finns ingen hörselslinga i bruk på Skanslandet.
  • Information om de guidade turernas tillgänglighet ges i samband med bokningen.
  • På fastlandet finns tillgängliga evenemang och taktila konstverk.