Skip to content
Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman poikkeuksellisen globaalin tilanteen vuoksi Helsinki Biennaalin avaus siirtyy. Ensimmäinen Helsinki Biennaali järjestetään Vallisaaressa 12.6.–26.9.2021.

Hayoun Kwon

KR/FR
Hayoun Kwonia kiinnostaa rajojen absurdi luonne: rajat ovat aina ihmisten tekemiä ja ylläpitämiä. Geopoliittisten jännitteiden läpileikkaama ja poliittisen propagandan kyllästämä demilitarisoitu vyöhyke Koreoiden välillä on Kwonille täydellinen esimerkki siitä, että kansallisvaltiot ja niiden raja-alueet ovat luonteeltaan keinotekoisia, mutta ne koetaan todellisina.

Hayoun Kwon (s. 1981) on elokuvantekijä, joka asuu sekä Yhdysvalloissa että Etelä-Koreassa. Hänen elokuviaan on esitetty kansainvälisillä lyhytelokuvafestivaaleilla ympäri maailman. Kwon yhdistelee poikkitaiteellisissa teoksissaan eri kuvaustekniikoita, kuten lämpökameroita, tieteellistä kuvantamista, virtuaalitodellisuutta, dokumentaarista kerrontaa ja digitaalista animaatiota. Perimmäisenä teemana niissä on ajatus rajoista ja rajalinjoista, joita hän tutkii yksilöllisen tai kollektiivisen muistin käsitteiden kautta. Hayon Kwon paljastaa muistamisen ja muistojen rekonstruktion, keksimisen ja todistusaineiston rakentamisen sekä tarkoituksellisuuden ja tulkinnan väliset häilyvät rajapinnat. Hänen elokuvistaan välittyvät todellisuuden ja fiktion kaksijakoisuus sekä historiallisen ja narratiivisen totuuden välinen tila.

Kuunnellessaan sotilaan tarinaa maamiinoista ja kukista Hayoun Kwon tunsi kuin olisi itse ollut paikalla. Kwonin animaatioteoksessa 489 vuotta (2016) sukelletaan entisen eteläkorealaisen ammattisotilaan muistojen kautta Koreoiden väliselle demilitarisoidulle vyöhykkeelle. Tämä alue Pohjois- ja Etelä-Korean välillä perustettiin vuonna 1953 Korean sodan jälkeen maiden väliseksi puskurivyöhykkeeksi. Se on maiden koko rajaviivan mittainen ja neljän kilometrin levyinen. Teoksen nimi viittaa alueen maamiinojen määrään: erään arvion mukaan miinojen täydelliseen raivaukseen alueelta kuluisi 489 vuotta.