Skip to content

Hayoun Kwon

KR/FR

Hayoun Kwon är intresserad av gränsernas absurda karaktär: gränser dras och upprätthålls alltid av människor. Den demilitariserade zonen, som uppstått till följd av geopolitiska spänningar och som impregnerats av politisk propaganda, är för Kwon ett perfekt exempel på att nationalstaterna och deras gränser är konstgjorda till sin karaktär även om de anses vara naturliga.

Hayoun Kwon (f. 1981) är en filmregissör som bor i USA och Sydkorea. Hennes filmer har visats på internationella kortfilmsfestivaler runt om i världen. I sina tvärkonstnärliga konstverk kombinerar Kwon olika inspelningstekniker, såsom värmekameror, vetenskaplig diagnostisk avbildning, virtuell verklighet, dokumentärt berättande och digital animation. Det grundläggande temat är idén om gränser och gränslinjer, som hon analyserar utifrån det individuella eller kollektiva minnet. Hayon Kwon avslöjar hur minnen rekonstruerar, hittar på och bygger upp bevismaterial samt de oskarpa gränserna mellan intention och tolkning. Hennes filmer fokuserar på verklighetens och fiktionens motstridigheter och den narrativa sanningen.

Hayoun Kwon: 489 år, 2016 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

489 år, 2016

När Hayoun Kwon lyssnade på en soldats berättelse om landminor och blommor kändes det nästan som om hon själv var på plats. Kwons animation förflyttar sig via den sydkoreanska yrkessoldatens minnen till den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Denna zon inrättades 1953 efter Koreakriget som en buffertzon mellan länderna. Den är lika lång som landgränsen och fyra kilometer bred. Titeln syftar på antalet landminor: enligt en uppskattning skulle det ta 489 år att röja alla minor på området.