Skip to content

Exhibition Open Doors and Meet the Artists: Sini Pelkki and Jukka Tilus

04.9 klo 12:00 — Photographic Gallery Hippolyte

Photo: Sini Pelkki

The two exhibiting artists will be in the gallery to meet and greet visitors: Sini Pelkki (from 12:00-13:00) and Jukka Tilus (from 13:00-14:00)
Time: 12:00-14:00
Location: Photographic Gallery Hippolyte, Yrjönkatu 8-10 courtyard 00120 Helsinki

No pre-registration required.

Jukka Tilus: Billion of Neutrinos Pass Through Us Every Second Like We Are Nothing

Jukka Tiluksen näyttely Hippolyte Studiossa koostuu kuvista, joita hän kerää alati kasvavaan ”arkistoon”. Arkisissa tilanteissa otetut kuvat ovat materiaalia, jota Tilus kerryttää kuvaamalla päivittäisessä elämässään aina kohdatessaan jotain kiinnostavaa. Kyseinen kuvaamisen tapa on muodostunut osaksi hänen työskentelyään viime vuosien aikana, ikään kuin vastapainoksi kaikelle muulle, erityisesti mietityimmille kokonaisuuksille ja taiteellisen työskentelyn sanallistamiselle. Harkitumman, kieleen nojaavan työskentelyn rinnalle on noussut tarve löytää vapaampi, spontaanimpi tapa reagoida ympäristöön ja sen tilanteisiin.

Ympäröivän elämän tallentaminen ja kohdattujen, satunnaisten tilanteiden kuvaaminen on tietenkin luontaista juuri valokuvalle välineenä, ja siihen liittyvät traditiot ovat läsnä myös Tiluksen työskentelyssä. Hänen ilmaisussaan näkyy jälkiä niin katuvalokuvauksen perinteestä kuin 1900-luvun loppupuolen kuvaajien oman elinpiirin puoleen kääntyvästä dokumentaristisesta kuvasta. Näyttelyn nimi puhuu kehojemme läpi pyyhältävistä alkeishiukkasista, neutriinoista, jotka kuvastavat Tilukselle sattuman virtaa ja tapahtumien hetkellisyyttä. Toisaalta nuo näkymättömät, pienet partikkelit kiinnittävät meidät aina myös menneeseen – kaikki muuttuu jostain hetkestä tähän hetkeen.

Näyttely heijastelee lähteenään toimivaa kasvavaa kuvamassaa myös toteutuksessaan; kuvat muodostavat studiotilaan ryhmittymiä, joiden yksittäisiä osia taiteilija vaihtaa sen kuluessa. Näyttelyllä ei siten ole yhtä lopullista, valmista olomuotoa, kuten ei myöskään sen muodostavaa materiaalia tuottavalla kuvausprosessilla. Improvisointi ja kokeilu ohjaavat sekä Tiluksen kuvaamista, näyttelyn rakentamista että toivottavasti myös katsojan kokemusta kuvista, jotka on koettavissa niin näyttelytilassa kuin verkossa – aina uusina yhdistelminä.

Jukka Tilus on Vantaalla asuva kuvataiteilija ja valokuvaaja. Tilus on valmistunut medianomiksi Lahden Muotoiluinstituutista (nyk. LAB-Ammattikorkeakoulu) opiskeltuaan ensin kuvataidetta Limingan taidekoulussa. Hänen kuviaan on nähty Helsingissä edellisen kerran keväällä 2020 Kalasataman Vapaakaupungin näyttelytilassa. Viime vuosina Tiluksella on ollut yksityisnäyttelyitä myös Pohjanmaan Valokuvakeskuksessa Lapualla (2019) sekä Galleria Uusi Kipinässä Lahdessa (2019).

More information: https://hippolyte.fi/nayttely/jukka-tilus/

Sini Pelkki: Meaningful Meanings

Sini Pelkin meaningful meanings muodostuu lukuisista erilaisista elementeistä sekä niiden väliin jäävästä ja niiden yhdessä muodostamasta tilasta. Katsojan rooli voi ottaa näyttelyssä erilaisia muotoja. Elementit ohjaavat ja ehdottavat galleriatilassa katseelle ja kululle suuntaa, mutta ennen pitkää katsojan läsnäolo väistää ohjeita ja annettuja suuntaviivoja. Näyttelyn valokuvateokset ja rakenteet, yhdessä näyttelypaikan kanssa, muodostavat katsojan ympärille erilaisten merkitysten, materiaalien ja heijastumien risteämiä. Niiden välinen tila on avoin kutsu, jonka voi ottaa vastaan.

Sini Pelkin teoksissa kädet kurottavat, lepäävät, koskettavat ja tavoittavat; toisaalta ne myös pyrkivät määrittämään, rajoittavat, jopa estävät. Teoksissa kädet, jalat ja kehot ovat osittain niiden sisältämissä tiloissa, osin jo jossain muualla tai ei koskaan aivan läsnä asti. Osa niiden hahmoista ovat kuin lepäämään asettuneita, osa puolestaan aktiivisina, mukana harjoituksessa tai leikissä, jolla yritetään tavoittaa jotain tilan ja tilanteen välisestä yhteydestä. Teosten sisään syntyvä kokemus tila-ajasta voi olla jaettu mutta ei koskaan yhteinen ja galleriassa ne asettuvat uudelleen suhteessa tilaan, suhteessa katsojaan ja toisiinsa. Yhdessä ne muodostavat kuin peilisalin, jonka heijastukset avaavat tilaa ja avautuvat tilassa aina eri suuntiin.

Työskentelyssään Sini Pelkki lähestyy tilaa ja sen kokemusta sekä valokuvan että liikkuvan kuvan kautta. Galleriatilaan asettuvassa kokonaisuudessa läsnä oleva liike syntyy assosiaatioiden, materiaalien ja katsojan oman olemisen kautta. Myös gallerian eteiseen installoitu videoteos Is All tuo yhteen erilaisia elementtejä, joissa teksti ja kuva kohtaavat materiaalina ja eleinä. Is All pohtii aikaa, hetkellisyyttä ja läsnäoloa, tulkinnan, toiston ja vaihtoehtojen kautta. Teoksessa esiintyvät tekstit ovat Emma Hammarénin ja Mikko Kuoringin variaatioita nimeämättömiksi jäävistä valokuvateoksista, jotka Pelkki on puolestaan uudelleen varioinut videoteoksessa.

Sini Pelkki on Helsingissä toimiva, valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa työssään käyttävä taiteilija. Häntä kiinnostaa näkemisen subjektiivisuus ja tilojen sisäiset elämät. Hänen teoksissaan maisemat, hahmot ja esineet synnyttävät kerroksellisia narratiiveja, jotka johdattavat erilaisille poluille ja monitulkintaisiin luentoihin. Viime vuosina hänen työskentelynsä on suuntautunut kohti erilaisia yhteistyön muotoja. Sini Pelkki on valmistunut kuvataiteen kandidaatiksi Chelsea College of Art and Designista, Lontoosta, vuonna 2002 ja kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta Helsingistä vuonna 2008. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä mm. Sheet No4, HAM-galleria (2018), Length, Aboa Vetus&Ars Nova (2016), Arranger’s Choice, Galleria Sculptor (2013) sekä elokuvafestivaaleilla mm. European Media Art Festival (EMAF), Rencontres Internationales Paris/Berlin ja International Film Festival Rotterdam. Hänen ensimmäinen kirjansa Arranged Lines julkaistiin vuonna 2018. Suomen Taideyhdistys myönsi Sini Pelkille William Thuring -nimikkopalkinnon vuonna 2014 ja hänen teoksiaan on mm. Nykytaiteen museo Kiasman, HAM Helsingin taidemuseon sekä Saastamoisen säätiön kokoelmissa. Sini Pelkin liikkuvan kuvan teos Departing Shadow oli esillä installaationa Monitoimitila O.:ssa joulukuussa 2020. Valokuvagalleria Hippolytessä Sini Pelkillä on ollut yksityisnäyttely edellisen kerran vuonna 2011.

More information: https://hippolyte.fi/nayttely/sini-pelkki-2/