Skip to content

Helsingforsbiennalen

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som visar samtidskonst av hög kvalitet i det havsnära Helsingfors. Helsingfors stads konstmuseum HAM ansvarar för produktionen och kuratorsarbetet för biennalen.

Den nästa Helsingforsbiennalen ordnas 2023.

Helsingforsbiennalens allmänna e-postadress är helsinkibiennial@hel.fi.

Aktuellt

Samarbetspartner 2021