Skip to content

Guided Tour: A I S T I T / coming to our senses with Curator Satu Herrala

02.9 klo 10:00 — Kunsthalle Helsinki

Photo: Terike Haapoja  20160130_red head (from the series Gravitation, 2017)

Registration for this event is closed.

Date: Thursday 2nd September
Time: 10:00–11:00

Location: Helsingin taidehalli (kunsthal), Nervanderinkatu 3, 00100
For other visits: Due to the number restrictions tickets can be purchased in advance (at no extra cost): taidehalli.fi

A I S T I T / coming to our senses awakens our awareness with an invitation for corporeal empathy

Four Finnish cultural institutes, together with the Helsinki Festival, will bring the contemporary visual and performance art project A I S T I T / coming to our senses to Kunsthalle Helsinki. The participating artists consistently base their work on sensory perception, with an invitation to relate to the surrounding world reciprocally.

The exhibition consists of works where corporeality, intimacy, vulnerability, and connection communicate to collectively ask: How can we be in touch with others? In addition to observations and sensations, A I S T I T offers a route to bodily empathy. The works included in the exhibition arouse a compassionate and conscientious relationship with other sentient beings and environments. The project’s works place footholds in Kunsthalle Helsinki as well as in the cityscape by the Töölönlahti Bay and the cultural centre Stoa.

Kunsthalle Helsinki will feature sculptures, photography, drawings, installations, videos, and a performance. Anna Maria Häkkinen and Maija Mustonen’s performance Treat examines the concept of a touch that nurtures. Four of the works included in A I S T I T / coming to our senses are commissioned ones, such as Dafna Maimon’s crawling out of the cavities of the body in Leaky TeethTerike Haapoja’s multi-level examination combining ecological and social analysis, and the sonic installation Weaving, yearning by Kalle Nio and Hans Rosentröm which leads listeners from the Kunsthalle towards the nearby Temppeliaukio hill at sunset. Other new works include a participation from Axel Antas, as well as the collaboration by Etel Adnan and Simone Fattal, titled Five Senses for One Death. A poem in seven pieces. The work commissioned from Kid KokkoDisappearing – passion, will be performed at the cultural centre Stoa from 1–5 September.

The exhibition at Kunsthalle Helsinki is part of a wider project presented in phases in Paris, London, Berlin, Helsinki, and Ghent in 2021 and 2022. Most of the works seen in Helsinki will have been presented in Paris, London, and Berlin in Spring 2021. The organisers of the international collaboration are four Finnish cultural institutes: the Finnish Cultural Institute for the Benelux, the Finnish Institute in the UK and Ireland, the Finnish Institute in France, and the Finnish Institute in Germany. Choreographer-curator Satu Herrala and visual artist Hans Rosenström act as the curators of the project.

Artists: Etel Adnan & Simone Fattal, Axel Antas, Terike Haapoja, Anna Maria Häkkinen & Maija Mustonen, Kapwani Kiwanga, Dominique Knowles, Kid Kokko, Minna Långström, Dafna Maimon, Kalle Nio & Hans Rosenström, Laure Prouvost, Monira Al Qadiri, and Kati Roover.

www.aistit-senses.com

A I S T I T / coming to our senses herättelee aisteja ja kutsuu ruumiilliseen empatiaan.

Neljä suomalaista kulttuuri-instituuttia ja Helsingin juhlaviikot tuovat Helsingin Taidehalliin kuva- ja esitystaiteilijoiden teoksista koostuvan A I S T I Tcoming to our senses -nykytaidekokonaisuuden. Mukana olevien taiteilijoiden työskentely pohjautuu vahvasti aistihavaintoihin ja kutsuu vastavuoroiseen suhteeseen ympäröivän maailman kanssa.

Näyttelyn teoksia yhdistävät pohdinnat ruumiillisuudesta, intiimiydestä, haavoittuvuudesta ja yhteydestä muihin – miten olla kosketuksissa toisiin? Aistit tarjoavat havaintojen ja tuntemusten lisäksi väylän ruumiilliseen empatiaan, ja näyttelyn työt herättelevätkin katsojaa myötätuntoiseen ja tiedostavaan suhteeseen muiden aistivien olentojen ja ympäristön kanssa. A I S T I T -kokonaisuuden teoksia nähdään Helsingin Taidehallissa, kaupunkitilassa Töölössä sekä kulttuurikeskus Stoassa.

Taidehallissa on esillä veistoksia, valokuvia, piirustuksia, installaatioita ja videoita sekä hoitavaa kosketusta tutkiva Anna Maria Häkkisen ja Maija Mustosen teos Treat. Neljä teoksista on A I S T I T / coming to our senses -ohjelmistoa varten tehtyjä tilaustöitä, kuten kehon onkaloista kumpuava Dafna Maimonin Leaky TeethTerike Haapojan ekologiaa ja sosiaalista analyysiä yhdistävä teoskokonaisuus sekä auringonlaskun aikaan Taidehallin edustalta Temppeliaukiolle johdattava ääni-installaatio Weaving, yearning, joka on valmistunut Kalle Nion ja Hans Rosenströmin yhteistyönä. Uusia teoksia nähdään myös Axel Antasilta sekä EtelAdnanilta ja Simone Fattalilta, joiden yhteisteos Five Senses for One Death. A poem in seven pieces nähdään Taidehallissa. Kid Kokon tilausteos Katoaminen – passio esitetään kulttuurikeskus Stoassa 1.–5.9.

Taidehallin näyttely kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, joka järjestetään porrastetusti Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä, Helsingissä ja Gentissä vuosina 2021 ja 2022. Suurin osa Helsingin näyttelyn teoksista on ollut kevään aikana esillä Pariisissa, Lontoossa sekä Berliinissä. Kansainvälisen hankkeen taustalla on neljä suomalaista kulttuuri-instituuttia (Suomen Benelux-instituutti, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti, Suomen Ranskan instituutti sekä Suomen Saksan-instituutti). Kokonaisuuden kuraattoreina toimivat koreografi, kuraattori Satu Herrala ja kuvataiteilija Hans Rosenström.

Taiteilijat: Etel Adnan & Simone Fattal, Axel Antas, Terike Haapoja, Anna Maria Häkkinen & Maija Mustonen, Kapwani Kiwanga, Dominique Knowles, Kid Kokko, Minna Långström, Dafna Maimon, Kalle Nio & Hans Rosenström, Laure Prouvost, Monira Al Qadiri ja Kati Roover.

www.aistit-senses.com