Siirry sisältöön

Sama meri

Helsinki Biennaali tapahtuu meren äärellä ainutlaatuisessa historiallisessa luontokohteessa Vallisaaressa.
Ensimmäisen biennaalin nimi, Sama meri, muistuttaa siitä, että kaikki on yhteydessä kaikkeen ja siksi toisistaan riippuvaista. Tämä on tullut entistä näkyvämmiksi meneillään olevan ympäristökriisin ja koronapandemian myötä.

Helsinki Biennaali 2021:n pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola ovat antaneet biennaalille nimen Sama meri. Sama meri on yhteenkytkeytymisen metafora. Se viittaa siihen, että maapallolla kaikki on riippuvaista toisistaan ja minkään toiminnan vaikutuksia ei voi irrottaa ympäristöstä. Olemme ympäristökriisin edessä saman meren rannoilla. Mutta samalla tavoin kuin meri on erilainen eri paikoissa ja eri hetkinä, ovat myös kriisin vaikutukset eri puolilla maailmaa, eri ihmisille ja eri lajeille hyvin erilaiset.

Meri liittyy olennaisesti myös biennaalin päätapahtumapaikkaan, Vallisaareen. Vallisaari on kuratoinnin konkreettinen ja käsitteellinen lähtökohta. Se on historialtaan ja luonnoltaan ainutlaatuinen merilinnoitus Helsingin edustalla.

Biennaalin taiteilijat ovat inspiroituneet Vallisaaresta ja työskennelleet siellä paikkasidonnaisesti. Saaresta nousevat teemat tarjoavat erilaisia näkökulmia yhteenkytkeytymiseen ja keskinäiseen riippuvuuteen. Näitä teemoja ovat mm. luontosuhde, aika ja muutos, rajat ja identiteetit, yhteys ja empatia.

Taide rinnastuu Vallisaaren luontoon ja sen historiaan – ja avaa uusia, yllättäviäkin näkökulmia tähän upeaan ympäristöön, mutta samalla se myös peilaa laajemmin oman aikamme ilmiöitä.

“Uskomme, että taiteella on ajassamme valtava potentiaali ja tärkeä tehtävä. Taiteella on ainutlaatuinen kyky laajentaa ajatteluamme ja mielikuvitustamme. Monine lähestymistapoineen maailmaan taide avaa väyliä keskustelulle ja empatialle sekä huolenpidolle jaetusta elonkehästä. Sama meri muistuttaa, että jaamme yhteisen planeetan, jossa jokainen asia vaikuttaa toiseen, ja selviytymisemme riippuu perustavanlaatuisesti toisistamme ja ympäristöstämme”, kuvailevat kuraattorit.

Lue lisää