Skip to content

Matti Aikio

FI

Matti Aikio (f. 1980) är en samisk konstnär med renskötarbakgrund. Han utexaminerades som bildkonstmagister från Tromsö konstakademi 2018. I sin konst undersöker Aikio fenomen som uppstår i skärningspunkten mellan urbefolkningskulturernas, särskilt den samiska kulturens, och det moderna västerländska samhällets världsbild, samt förhållandet mellan rum, tid och natur. Han är särskilt intresserad av konflikten mellan den samiska kulturens och de nordiska nationalstaternas användning av naturresurser. Aikio menar att den här konflikten i grunden har sitt ursprung i ett fundamentalt annorlunda förhållande till naturen.

Konstnärligt behandlar Aikio det här temat i sina flerkanaliga videoinstallationer, vilka kombinerar rörlig bild, ljud, text och fotografi. Enligt Aikio påverkar det moderna samhällets motstridiga förhållande till naturen i bakgrunden även sådana fenomen som klimatförändringar och artbortfall. I sin konst har Aikio även behandlat den samiska sannings- och försoningsprocessen, frågor relaterade till kulturell appropriering, och det tema som på senare tid varit aktuellt i Finland, som hör samman med samernas rätt till självbestämmande, approprieringen av urbefolkningsidentiteten.

För Helsingforsbiennalen 2023 arbetar Matti Aikio på en ny flerkanals videoinstallation som fortsätter att utforska relationerna mellan nationalstater, urfolkssamhällen och begreppet natur.

Suorranaddame, installation, HFT 2013, Hammerfest. Image courtesy of the artist.

De senaste åren har Aikios verk visats bl.a. på följande utställningar: Unfinished Histories, Botkyrka Konsthall, Stockholm (2022), Mäccmõš, maccâm, máhccan – hemkomsten, Nationalmuseum, Helsingfors (2021-2022), Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo (2020-2021).

Aikio är Ocean Fellow 2022 på TBA21-Academy och Sámi Fellow 2022-2023 på forskningscentret Vera List Center for Art and Politics.