Skip to content

Matti Aikio

FI

Matti Aikio är en samisk konstnär med rötter inom renskötseln. Han utforskar skärningspunkten mellan det moderna västerländska samhället och urfolkskulturer, deras världsbilder och föreställningar om tid och rum. Aikio är speciellt intresserad av konflikten mellan det moderna samhället och urfolken gällande användning av naturresurser, som härrör från parternas fundamentalt olika förhållande till naturen. I sina arbeten förenar konstnären rörlig bild, ljud, text och foto. Aikio har i sin konst behandlat bland annat den samiska sannings- och försoningsprocessen, kulturell appropriering och samiskt självbestämmande.

Aikios nya verk för Helsingforsbiennalen 2023 är en flerkanalig video- och ljudinstallation, placerad i ett av de gamla krutmagasinen på Skanslandet. Verket bygger på hans kulturella bakgrund och levda erfarenhet och tar upp konflikter kring användning av naturresurser, naturvård, fossilfri energiproduktion och mer allmänt människans relationer med andra levande varelser.

Förståelsen av naturen som något utanför eller externt för den mänskliga sfären, som ett objekt för uttnyttjande eller miljövård, avslöjas som en blind fläck som oundvikligen påverkar hur naturen förstås och behandlas.

De senaste åren har Aikios verk visats bl.a. på följande utställningar: Unfinished Histories, Botkyrka Konsthall, Stockholm (2022), Mäccmõš, maccâm, máhccan – hemkomsten, Nationalmuseum, Helsingfors (2021-2022), Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo (2020-2021).

Aikio är Ocean Fellow 2022 på TBA21-Academy och Sámi Fellow 2022-2023 på forskningscentret Vera List Center for Art and Politics.