Skip to content

Sepideh Rahaa

IR/FI

Sepideh Rahaa (f.1981, Iran), tvärvetenskaplig konstnär, forskare och pedagog baserad i Helsingfors. I sitt arbete undersöker och ifrågasätter hon rådande maktstrukturer, sociala normer och konventioner medan hon fokuserar på det att vara kvinna, berättande och vardagsmotstånd. Genom sitt arbete och den samtida konstens metoder strävar Sepideh Rahaa efter att initiera och skapa rum för dialog.

Rahaas arbete har influerats både av feministisk politik, dekoloniala och postkoloniala teorier och praktiker och av social och miljömässig rättvisa.

Helsingforsbiennalen 2023 kommer att ställa ut en version av Sepideh Rahaas flerkanals videoinstallation som belyser frågor om livsmedelssäkerhet, tillgång till rent vatten och ren föda så väl som vikten av de traditionella metoderna för hållbar odling i den rådande klimatkrisen.

Sepideh Rahaa, Songs to Earth, Songs to Seeds (2022), multichannel video installation (image courtesy of the artist).

Sepideh Rahaas verk har ställts ut och visats i Europa, i Östasien och Sydvästra Asien: Iran, Taiwan, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Norge, Sverige, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen och Finland; för att nämna några har hon ställt ut Raumo-triennalen på Raumo konstmuseum 2022, Vanda konstmuseum Artsi 2021, Björneborgs konstmuseum 2019, och inom kort på Helsingforsbiennalen 2023 och Liverpoolbiennalen 2023.

Rahaa är aktiv medlem och medgrundare av kollektivet Third Space i Helsingfors (2015-).