Skip to content

Sepideh Rahaa

IR/FI

Sepideh Rahaa är en iransk-finsk multidisciplinär konstnär och forskare baserad i Helsingfors. Hon undersöker och ifrågasätter rådande maktstrukturer, sociala normer och konventioner medan hon fokuserar på det att vara kvinna, berättande och vardagsmotstånd. Rahaa syfte är att skapa rum för dialog, influerad såväl av feministisk politik, dekoloniala och postkoloniala teorier och praktiker som av social och miljömässig rättvisa.

Helsingforsbiennalen 2023 visar Sepideh Rahaas installation som består av en flerkanalsvideo, tarom hashemi-risplantor i en kruka dekorerad med uråldriga naturliga element från Iran-e-bastan och handgjorda risdockor. Verket belyser frågor om livsmedelssäkerhet, tillgång till rent vatten och föda så väl som vikten av de traditionella metoderna för hållbar odling i den rådande klimatkrisen. Det lyfter fram den ofta osynliga och otillgängliga processen med risodling, den näst viktigaste basfödan i världen.

Hon bjuder in publiken att uppleva en process där berättelser, vatten, risfält, riskorn och kvinnors arbete – och deras sånger till jorden och till fröerna – flätas samman med konsumtionslivet i vår samtida värld.

Verkets visuella berättelser är sammanvävda med lokala sånger som sjungs av kvinnliga arbetare. Arbetarnas sånger berättar på mazani (ett nordiranskt urfolksspråk) om kvinnornas dagliga kamp och traderas från mormödrar till mödrar och döttrar och sjungs under odlings- och skördesäsongerna. Det poetiska verket sammankopplar kulturer, språk, geografi, politik och människor genom skildringen av arbetsgången och odlingsförloppet. Det anspelar vidare på den samtida nykoloniala livsmedelspolitiken och hur iranska bönder genom sanktionerna tvingas att använda giftig, kemisk konstgödsel såväl som på den pågående miljökrisen, i synnerhet vattenbristen och jordkontamineringen.

Sepideh Rahaa: Songs to Earth, Songs to Seeds (Sånger till jorden, Sånger till riskornen), 2023. © HAM/Helsinki Biennial/Kirsi Halkola

Sepideh Rahaas verk har ställts ut och visats i Europa, i Östasien och Sydvästra Asien: Iran, Taiwan, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Norge, Sverige, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen och Finland; för att nämna några har hon ställt ut Raumo-triennalen på Raumo konstmuseum 2022, Vanda konstmuseum Artsi 2021, Björneborgs konstmuseum 2019, och inom kort på Helsingforsbiennalen 2023 och Liverpoolbiennalen 2023.

Rahaa är aktiv medlem och medgrundare av kollektivet Third Space i Helsingfors (2015-).