Skip to content

Excursions on Actual Transit-ions: Kraftverken i Nordsjö

16.7 — Skanslandet

Foto: Antti Majava

Under biennalen kommer totalt åtta exkursioner med elsegelbåten Greta till viktiga ställen i Helsingfors inlopp att äga rum på temat postfossil energiövergång. Utöver förarna finns det plats för maximalt fem passagerare per seglats.

Besättningen består av konstnären Antti Majava och energifilosofen Tere Vadén. De ansvarar för framförandet av båten och inleder diskussionen om energiövergång på varje ställe. Diskussionerna kan spelas in och presenteras separat i överenskomna sammanhang.

Seglatserna till de viktiga platserna i Helsingfors hamninlopp genomförs som en del av Antti Majavas verk Excursions in Actual Transitions som handlar om den framtida energiförsörjningen. Vi seglar bland annat till kraftverken på Hanaholmen och i Nordsjö samt till de områden där vattenvärme- och vindkraftverk eventuellt  kommer att byggas.

Vi seglar med en tiometersbåt som beroende på väder och vind antingen går för segel eller en elmotor som drivs av sol- och vindkraft. Elen laddas i ett batteri där litiumjonerna rör sig mellan anod och katod. Båten och dess rörelser utgör en dynamisk observationspunkt för jordens och solens energiströmmar.

För att bekämpa klimatförändringarna och avvärja andra miljökriser krävs det att vi slutar använda fossila bränslen med en ytterst snäv tidtabell. Mänskligheten måste få tillgång till en ny energibas. Vi måste ingående känna till de olika energiformernas möjligheter och ramvillkor så att snabba utsläppsminskningar inte äventyrar energiförsörjningen.

På seglatserna undersöker vi energiproduktion, energiövergång och energianvändning och diskuterar energikrisens olika dimensioner. Hur påverkar energin den social sfären, rättvisan, fantasin och konsten, och hur påverkar de å sin sida hur mycket och vilket slags energi vi behöver?

Energiproduktionens och energianvändningens tekniska och ekonomiska variabler ingår i en bredare energikultur. En förändring av energibasen innebär en förändring av kulturen och samhället. Hastigheten hos farkoster som drivs med fossila bränslen står i förhållande till det kulturbundna ändamålet med deras färd. För segel kan vi kanske färdas lite längre i riktning mot en ny tid och ett nytt rum.

Resan varar cirka 4 timmar, avgång från Skanslandet kl. 16:00 (återvänd till Salutorget om det behövs).

Anmäl dig här

Andra datum:
14.7. / 15.7. / 14.8. / 15.8. / 16.8. och 21.8.