Skip to content

Forskningsenheten BIOS: BIOS presenterar sig

18.6 — Skanslandet

BIOS är en oberoende tvärvetenskaplig forskningsenhet bestående av åtta forskare. På Skanslandets forskningsstation går BIOS igenom ett eller några fall där miljön och ekonomin har lösryckts från varandra så att nästan inga kopplingar återstår. På Forskningsstationen presenterar BIOS kunskap från andra håll i världen och strävar efter att konkretisera abstrakta forskningsfakta så att besökarna kan uppleva detta. Forskningsenhetens medlemmar belyser frågan ur olika perspektiv genom att skriva och tala om den. Under biennalen ordnar BIOS också evenemang såsom forskarbesök och seminarier.

Vid evenemanget forskarna på den tvärvetenskapliga forskningsenheten presenterar sina projekt och berättar om aktuella meningsskiljaktigheter inom vetenskap, politik och medier. Publiken har möjlighet att ställa frågor och kommentera i förväg och vid presentationen: Twitter-hashtag #BIOSstation.

Längd: kl. 16:00-18:00

Zoom-evenemang.

Zoom-länk