Skip to content

Minibiennalen

01.6 - 31.8 — Olika lekparker

Var med på Helsingforsbiennalen i din egen lekpark! Minibiennalen intar lekparkerna runtom i Helsingfors under sommar 2021. I de lekparker som deltar i Minibiennalen arrangeras workshopar inspirerade av Biennalen.

Det finns mer än 20 lekplatser i Helsingfors som deltar i Minibiennalen. Minibiennalen genomförs i samarbete med sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors.

#minibiennalen