Skip to content

Öarnas öar

05.7 — Skanslandet, Alexanders batteri

Foto: Kyungwoo Chun

I sin konst skapar Kyungwoo Chun situationer och möten vars kärna utgörs av empati. Hans konstverk på Skanslandet påpekar hur viktigt det är att berätta och lyssna, i synnerhet i en tid då det fortlöpande informationsflödet, de sociala medierna och konsumtionen fyller våra liv. I verket ber konstnären publiken att skriva ett brev till någon som kanske väntar på det. Brevet skrivs på ett stycke tyg i vilket man vecklar in något som tillhör Skanslandet: grenar, blad, stenar eller jord. Breven som skrivs på tyget är anonyma och hålls undangömda för andras blickar. Så småningom kommer de röda knytena att ta hela Alexanderbatteriets andra förgård i besittning.

De deltagande evenemang som hör samman med arbetet kommer att hållas på Skanslandet vid Alexanders batteri 1-5 juli och under augusti kl. 11-17.30.

Ingen förhandsregistrering.

Andra workshops:
1.7. / 2.7. / 3.7. / 4.7.