Skip to content

Under skogstäcket

14.6 — Skanslandet

Utifrån tematiken i Hanna Tuulikkis installation kommer hon i sin live performance att ta publiken med på en fysisk och metaforisk resa in i och ut ur metsänpeitto (skogstäcket), animering Skanslandets skogsmark med gest och sång.

Kl. 12: anmäl dig här.
Kl. 13.30: anmäl dig här.
Kl. 15: anmäl dig här.