Skip to content

Ahmed Al-Nawas & Minna Henriksson

FI

Ahmed Al-Nawas och Minna Henriksson är Helsingforsbaserade konstnärer och konstarbetare som har samarbetat sedan 2015. Al-Nawas verksamhet fokuserar på arkivforskning och kollaborativ kunskapsproduktion, medan Henrikssons arbete relaterar till vänsterorienterad, antirasistisk och feministisk kamp, ofta med utgångspunkt i verkliga historiska händelser.

Inför Helsingforsbiennalen 2023 fortsätter och utökar konstnärerna sin kritiska dekonstruktion av den nationella identiteten, med fokus på skogsbrukets roll i det finländska nationsbyggandet.

Verket upplevs genom AR-teknik (förstärkt verklighet) där man ser en båt dra en stor timmerflotte mot det smala Gustavssvärdssundet mellan Skanslandet och Sveaborg. Förutom att väcka frågor om den finländska skogspolitiken, kopplar verkets placering det till den geopolitik, ekonomi och logistik som krävs för att skeppa råvaror genom Suezkanalen, Gibraltar sund och Bosporen såväl som genom Saima kanal, som delas av Finland och Ryssland.

Ahmed Al-Nawas och Minna Henriksson har allt sedan 2015 samarbetat i olika projekt. I sin konst gör de en kritisk omvärdering av historien som de politiserar med konstens medel. Hantverk är ofta ett centralt element i verken. De har hållit två gemensamma utställningar, GENESIS på Serlachius-museet Gustaf i Mänttä (2023) och Fake Star på Åbo konstmuseum (2020).