Skip to content

Dafna Maimon

FI/DE

Dafna Maimons humoristiska och ofta absurda arbeten djuplodar det mänskliga berättandet. I sitt konstverk på Helsingforsbiennalen behandlar Maimon dagens människor som gått vilse.

Dafna Maimon (f. 1982) är bosatt i Berlin och ägnar sig åt performans, deltagande evenemang, videokonst och installationer. Hennes konst fokuserar på hur vi processar minnen, stereotypier och traumatiska erfarenheter genom att skapa berättelser som samtidigt resulterar i nya, revolutionerande och stärkande strategier. Maimon strävar i synnerhet efter att avslöja patriarkala samhällsstrukturer genom att överdriva och omkontextualisera dem. Hennes konst präglas också av analys av olika former av sociala relationer och samhörighet. Hennes humoristiska och ofta absurda arbeten djuplodar det mänskliga berättandet samtidigt som de ger nya perspektiv och verktyg för att sträva efter självrannsakan, tystnad och katharsis.

Dafna Maimon: Indigestibles, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Indigestibles, 2021

I hennes konstverket på Helsingforsbiennalen, som består av video, installation, ljud och performans, behandlar Maimon dagens irrande människor. Med hjärtlig humor belyser hon det komplexa förhållandet mellan kropp och själ.

Indigestibles är ett porträtt av Shelly, en stressad medelålderskvinna, vars liv saknar mening och innehåll.

Maimon dekonstruerar Shelly och undersöker obalansen mellan hennes medvetande och strejkande matsmältningssystem. Konflikten mellan dem leder till att Shellys inre värld öppnar sig. Bakterier, tarmar, organ och osmält mat bildar ett emotionellt landskap där Shelly kan möta sig själv.

Konstverket har producerats i samarbete med Stiftelsen Pro Artibus.
Konstverket har beviljats understöd av Svenska kulturfonden.

Bild 1: Anton Stüber

dafnamaimon.com

Instagram