Skip to content

Inga Meldere

LV/FI

Inga Melderes konst består av flera lager och referenser som kombinerar personliga och delade minnen, en känsla av att höra till något. Hennes platsbundna installation på Helsingforsbiennalen handlar om barndom på stängda Skanslandet på 1950–70-talen.

Inga Meldere (f. 1979) bor och arbetar i Helsingfors. Hennes arbeten baserar sig på detaljerade bearbetningar av olika slags källmaterial, bilder och referenser. Källorna kan bestå av historiska citat, arkivmaterial eller vardagliga foton från hennes ungdom på 1990-talet. Inga Melderes arbeten består i allmänhet av kombinationer av olika metoder och tekniker, till exempel måleri, fragment av utskrivna foton och installationer. De utgår dock alltid från måleri och problemlösning under processen – det som Meldere själv kallar för ”måleriets stämning”. Hennes konst består av flera lager och referenser som kombinerar personliga och delade minnen, en känsla av att höra till något.

Inga Meldere: Repeating Pattern, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Repeating Pattern, 2021

Hela Skanslandets historia finns bevarad i barndomsminnen. Inga Melderes platsbundna installation handlar om barndom på stängda Skanslandet på 1950–70-talen. Samtidigt kan konstverket enligt konstnären beskriva barndomen på vilken ö eller kontinent som helst under det förra århundradet. Att bo på en ö är för henne en metafor för barndomen.

Installationen finns i två bostäder i D-trappan i Lotshuset. I den första lägenheten behandlas minnen från simskola, och i den andra söker man efter en hemlig grotta. Meldere återgav de före detta invånarnas barndomsminnen som målningar i rummen, som bär spår av boende från gångna årtionden.

”Det hör till barndomen att se positivt på framtiden”, säger konstnären om känslan av oskuld som hon vill förmedla via sitt konstverk.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

meldere.com

Instagram