Skip to content

Margaret & Christine Wertheim

AU/US

Margaret och Christine Wertheims konst belyser vetenskapens poetiska och estetiska dimensioner genom att transformera abstrakta begrepp till konkreta materiella former. På Helsingforsbiennalen 2020 kommer syskonen att arbeta med lokala finländska samhällen för att virka ett korallrev i Helsingfors.

År 2003 grundade Margaret och Christine Wertheim (f. 1958) Institute For Figuring i Los Angeles. Syftet med institutet är att engagera allmänheten i vetenskapliga teorier inom bland annat fysik, logik och programmering. Margaret (faktaförfattare) och Christine (poet och före detta målare) utgår från att begrepp som i allmänhet beskrivs i ekvationer och algoritmer också kan förstås genom lekfulla fysiska aktiviteter. Hyperbolisk geometri kan virkas, fraktaler skapas med hjälp av visitkort och logiken bakom datorer åskådliggöras med hjälp av teckningar. Syskonen vill göra “abstrakta” begrepp begripliga och förståeliga samt njutningsfulla genom “materiell lek.”

Margaret & Christine Wertheim: Virkat korallrev / Helsingfors satellitrev, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Virkat korallrev / Helsingfors satellitrev, 2021

Ett av deras mest kända arbeten är det globala inkluderande projektet Crochet Coral Reef. Denna unika förening av konst, vetenskap och matematik kombinerar icke-euklidisk geometri med traditionellt handarbete samt gör betraktarna medvetna om hur klimatförändringen förstör korallreven. Syskonen samarbetar med sociala grupper runt om i världen för att virka storskaliga installationer som påminner om levande korallrev.

Projektet fokuserar på miljökrisen i form av den globala uppvärmningen och på de ökande problemen med plastskräp i oceanerna samt framhäver inte bara den ekologiska skada som människor orsakar utan också vår förmåga att åstadkomma positiva förändringar. Projektet har genomförts i New York, London, Riga, Abu Dhabi och många andra ställen samt engagerat över 10 000 deltagare hittills. På Helsingforsbiennalen 2021 kommer syskonen att arbeta med lokala finländska samhällen för att virka ett korallrev i Helsingfors.

Konstverkets plats: Skanslandet och Helsingfors centrumbibliotek Ode

theiff.org

Bild 1: Margaret and Christine Wertheim and the Institute For Figuring. Coral Forest at Lehigh University Arts Galleries (PA). Photo courtesy LUAG by Stephanie Veto.