Skip to content

PHOSfate

SH/FI

PHOSfate är ett samarbete mellan Mohamed Sleiman Labat, en konstnär och författare, född i ett av de västsahariska flyktinglägren i sydvästra Algeriet, och Pekka Niskanen, en mediekonstnär, filmskapare och forskare baserad i Helsingfors och Paris.  

Sandoponic Garden som skapats för Helsingforsbiennalen 2023 är en del av det pågående PHOSfate-projektet, behandlar fosforns påverkan på Västsahara, samt miljöutmaningarna, klimatförändringarna och övergödningen av havet orsakade av gödningsmedel. Fosfatbrytningen är anledningen till att sahrawierna (västsaharierna) förlorar sin nomadiska livsstil. Samtidigt förorenar gödningsmedel producerade av västsaharisk fosforit Östersjön där de bidrar till en tredubbling av fosforflödet, vilket leder till att livet i havet dör av syrebrist.  

Sand är något det finns gott om i Västsahara, ändå hör det inte till vanligheterna att man tänker på sand som livsmedelskälla. Västsaharierna har dock börjat använda sand för ekologisk odling. Sandoponic Garden är ett nytt sätt att odla växter i en kontrollerad ökenmiljö som är utformad för att bevara så mycket vatten och biologiska näringsämnen i sanden som möjligt. Med de sandoponiska odlingarna omprövar sahrawierna sitt förhållande till sand som ett medium för att odla mat. Inspirerad av den förebild som utvecklats i lägren, används metoden på Skanslandet för att odla basilika, koriander, morötter, potatis, grönkål och sallad, samma sorters grönsaker och örter som odlas i Västsahara. 

 

Photographer: Mohamed Sleiman Labat.