Skip to content

PHOSfate

SH/FI

Fosfor är utgångspunkten för sandträdgårdsinstallationen som är en del av det långsiktiga PHOSfate-projektet, som är ett samarbete mellan Mohamed Sleiman Labat, en konstnär och författare och Pekka Niskanen, en mediekonstnär, filmskapare och forskare. Det behandlar fosforns påverkan på sahrawier, samt miljöutmaningarna, klimatförändringarna och övergödningen av havet som orsakas av gödningsmedel. Gödningsmedel som produceras av västsaharisk fosforit förorenar också Östersjön där fosformängden leder till syrebrist och att havets organismer dör.

Sandträdgårdarna gör det möjligt att odla matväxter i öknen. Odlingsmetoden har utvecklats av sahrawier i flyktingläger och har fungerat som inspirationskälla för odlingen på Skanslandet. På ön odlas basilika, koriander, morötter, potatis, grönkål och sallad, samma grödor som i sahrawiernas trädgårdar.

PHOSfate: PHOSfate (FOSfat), 2023. © HAM/Helsinki Biennial/Kirsi Halkola