Skip to content

Teemu Lehmusruusu

FI

Centrala teman i Teemu Lehmusruusus arbeten är människans roll i ekosystem och de grundläggande livsförutsättningarna på vår planet som han närmar sig via forskning med en poetisk touch. Teemu Lehmusruusus hybridaktiga konstverk på Skanslandet kombinerar naturprocesser i realtid, forskning i biomaterial och ljudkonst.

Teemu Lehmusruusu (f. 1981) är en helsingforsisk medie- och installationskonstnär. Centrala teman i Lehmusruusus arbeten är människans roll i ekosystem och de grundläggande livsförutsättningarna på vår planet som han närmar sig via forskning med en poetisk touch. Hans konst väcker frågor om vår position i näringskedjan och vår relation till naturens centrala processer. För närvarande undersöker Lehmusruusu osynligt liv i marken, som förändras hela tiden och hotas av miljökriser. I hans konst får vi kontakt med marken via sensorer, ljud och datorassisterade bilder samt naturmaterial, såsom trädstammar och laboratorieproducerade svampstrukturer.

Teemu Lehmusruusu: House of Polypores, 2021 ©Kirsi Halkola/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

House of Polypores, 2021

Teemu Lehmusruusus hybridaktiga konstverk House of Polypores kombinerar naturprocesser i realtid, forskning i biomaterial och ljudkonst. Konstverket återger förmultningsprocessen i fallna träd och förvandlar dessa ljud till en installation med orgelmusik.

Konstverket utnyttjar svampmycel, myceltektur, i kombination med elektronik och förmultnande träd. Den el som konstverket behöver kommer från ett solkraftverk, och dess sensorsystem återger mycket exakt förändringar som sker i förmultnande trä.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

teemulehmusruusu.com

Instagram / Twitter / Vimeo