Skip to content

Zheng Mahler

HK

Zheng Mahler är ett kollektiv bestående av konstnären Royce Ng och antropologen Daisy Bisenieks. I sin undersökning av den globala handeln, de relationella nätverk som kopplar ihop natur och teknik, och den mer-än-mänskliga geografin utforskar kollektivet de flöden av ömsesidig påverkan och miljöbetingad arkitektur som produceras. Med digitala medier, performance och installationer utvecklar de spekulativa scenarier och engagerande, sensoriska möten där de utforskar sina respektive discipliners begränsningar och möjligheter.  

Under de senaste tre åren, då de inte haft möjlighet resa, har de flesta av Zheng Mahlers verk återspeglat miljön där de bor, ön Lantau i Hong Kong. 

Metodiken fortsätter i Soilspace, som är en upprepning av ett verk Zheng Mahler skapade på distans för Singapore, där de utforskade den spekulativa arkeologin i östasiatisk urbanism och tog Singapore och Hongkong som två diametralt motsatta exempel.

Det nya verket för Helsingfors fungerar som ett underjordiskt fönster till idén om städer byggda på gravar och begravningsplatser som en del av mer omfattande “jordsamhällen”. 3D-representationerna av ett folkloristiskt, historiskt och biologiskt tvärsnitt samverkar över flera temporala axlar på platsen. Verket blir till en form av förfädersdyrkan tillägnad de otaliga andar i jorden som har utformat och fortsätter att utforma de platser vi befolkar. Soilspace är placerad på Banan, en cykel- och gångväg som leder från HAM mot Skanslandet. 

Zheng Mahler: Soilspace (Jordrymd), 2023. © HAM/Helsinki Biennial/Sonja Hyytiäinen

Zheng Mahlers verk har visats på talrika internationella separat- och grupputställningar, såsom ”A Season in Shell” på Johann Jacobs Museum i Zürich (2014), PERFORMA: New Visual Art Performance Biennale, New York (2015), ”Mutual Aid” på Johann Jacobs Museum (2016), Artist Film International (AFI) på Whitechapel Gallery, London (2017), ”Sci(No)-Fi” på Akademie der Künste der Welt, Köln och ”Phantom Plane: Cyberpunk in the Year of Future” på galleri Tai Kwun Contemporary, Hongkong (2019), ”Bodies of Water” på Shanghaibiennalen och ”Eurasia: A Landscape of Mutability” på Antwerpens moderna konstmuseum (2021), ”Lonely Vectors” på Singapores konstmuseum, ”Liquid Ground” på galleri UCCA Dune i Beidaihe, Kina, och ”Rat! Rats! Rats! The Poetic Grammar of the Hack” på Caixa Forum i Barcelona (2022). Multimediaprojektet ”What is it like to be a (virtual) bat?”, ett verk som IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) beställt av Mahler, visades på online-plattformen ”ARE YOU FOR REAL?” 2022 samt på Kunsthalle Mainz och på PHD Group i Hongkong 2023.