Skip to content
  • Aktuellt
02.07.2021

En mångsidig natur, en del av vår kulturhistoria och ett havsnära Helsingfors – Skanslandet fascinerar besökarna

En mångsidig natur, en del av vår kulturhistoria och ett havsnära Helsingfors: Denna unika helhet ligger bara en kort färjeresa från Salutorget i Helsingfors och huvudstadens centrum.

I naturen på Skanslandet hittar man en otrolig artrikedom: på ön har man bland annat påträffat flera utrotningshotade fladdermöss och fjärilar. Också Helsingfors enda skyddade klibbalsödemark på drygt en halv hektar finns här. Mitt i den frodiga växtligheten reser sig utomordentligt välbehållna byggnader och konstruktioner som tillhör det historiska befästningsverket. När en besökare kommer till Skanslandet för första gången och klättrar uppför trappan till Alexandersbatteriets utkiksplattform hör man ofta en hänförd suck: en av de vackraste Helsingforsvyerna över havet mot huvudstadens centrum öppnar sig för betraktaren.

Innan Skanslandet öppnades upp för rekreationsbruk år 2016 fick endast ett fåtal människor besöka ön. Skanslandet ingår i flera hundra års krigshistoria – på ön har man bland annat underhållit vapen och förvarat sprängämnen. Under blomstringstiden på 1800-talet byggde ryska armén befästningsverk på Skanslandet, som låg mitt i Helsingfors sjöförsvar. Inför kejsar Alexander II:s visitationsbesök år 1863 anlades bland annat en granitväg på ön.

Naturen på ön fick under årens lopp utvecklas i lugn och ro, men växtligheten har också påverkats av människans aktiviteter, eftersom betongen och det kalkhaltiga murbruket har smulats sönder och gett grogrund åt sällsynta moss- och lavpopulationer. Samtidigt började många arter av organismer trivas i den mångsidiga floran.

Ön var bas för lotsarna vid sekelskiftet 1800. Ett lotshus byggdes åt fartygens vägvisare och senare fick armépersonalen med sina familjer bosätta sig där. Byggnaden tar fortfarande emot besökare som anländer via den norra stranden.

Från år 1946 till sommaren 1965 fanns Försvarsmaktens Centralväderstation på ön. Under andra världskriget var också luftbevakningsradarn ”Raija” placerad på ön.

Arméns personal med familjer utgjorde en sammansvetsad boendegemenskap på Skanslandet. Som mest rörde det sig om 300 personer på 1950-talet. De boende hade egen butik och skola. Man idrottade, odlade små jordlotter och spelade till exempel teater på Skanslandet. Barnen lekte på klipporna och i skogsdungarna. Man samlades för att inspektera öns första tv-apparat och titta på Sputnik som flög över Helsingfors. Ön har också en mörk historia: i juli 1937 inträffade en förödande sprängämnesolycka på ön med 12 dödsoffer som följd.

Forststyrelsens naturtjänster svarar för skötseln av Skanslandet. Man kan bekanta sig med ön genom att vandra längs utmärkta leder. På det sättet värnar man om naturens mångfald, det kulturhistoriskt värdefulla objektet och besökarnas säkerhet.

År 2021 ordnas den första Helsingforsbiennalen på Skanslandet – ett evenemang som tagit inspiration av den unika ön. I utformandet av varje nutidskonstverk har bland annat material valts i nära samarbete med experter på Forststyrelsen och Museiverket för att säkerställa att öns unika natur och kulturhistoria tas i beaktande.

Originaltext: Reetta Haarajoki
Svensk översättning: Elävä Kieli Oy

Källor / Läs mera om Skanslandet och öns tjänster:

Utinaturen.fi Vallisaari.fi