Skip to content
  • Aktuellt
05.05.2020

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen skjuts upp till 2021

Helsingfors stad har beslutat att skjuta upp evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen 2020 till 2021 på grund av undantagstillståndet som coronaviruset (COVID-19) orsakat. Den första Helsingforsbiennalen ordnas 12.6–26.9 nästa år på Skanslandet och fastlandet. Enligt nuvarande information kommer alla offentliggjorda konstnärer att delta i biennalen 2021. Virtuellt berörande upplevelser kommer att vara en del av evenemanget.

Helsingfors stad och HAM Helsingfors stads konstmuseum konstaterar att det bästa alternativet med tanke på ansvarsfullhet är att skjuta upp biennalen.

”På grund av den exceptionella globala situationen har beslut fattats om att skjuta upp Helsingforsbiennalen från denna sommar till 2021. Evenemanget är en stor satsning för Helsingfors. Genom beslutet vill vi säkerställa att biennalen ordnas på ett högkvalitativt sätt och samtidigt sörja för besökarnas säkerhet. Det är omöjligt att ordna en internationell biennal i förhållanden där resandet begränsas. Som en internationell evenemangsstad bör Helsingfors även framöver beakta hur coronaepidemin kommer att påverka turismen, eventindustrin och den kreativa sektorn – vi vill alla att staden också i framtiden utvecklas som en mångsidig internationell föregångare inom konst och kultur”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingforsbiennalen har förbundit sig till det redan offentliggjorda innehållet och konstnärerna samt de övriga program- och evenemangspartnernaVår tid präglas också i hög grad av behovet av virtuella upplevelser, och dessa element kommer att beaktas i högre grad i planeringen av biennalen 2021.

”Det exceptionella globala läget har synliggjort biennalens bärande tankar, samhörigheten och därmed det ömsesidiga beroendet. Hoppets och konstens betydelse har ökat ytterligare. Trots att vi redan saknar alla möten med konst riktar vi nu blickarna mot nästa år. Då kan vi fullt ut låta biennalens konstnärer och konst lysa och ge besökarna oförglömliga upplevelser. Vi har också lyssnat på konstnärernas och våra samarbetspartners önskemål. Enligt den information som vi nu har tillgång till kommer alla offentliggjorda konstnärer att delta i Helsingforsbiennalen även 2021”, säger Helsingforsbiennalens huvudkuratorer Pirkko Siitari och Taru Tappola.

HAM Helsingfors stads konstmuseum har planer för den tid då museerna återigen kan hålla öppet. Tills vidare är HAM stängt i enlighet med statsrådets riktlinjer.

“Nu kan museer diskutera nya sätt på vilka konstevenemang samt relaterade tjänster och besökarupplevelser kan produceras. HAMs program för i år är en inledning till Helsingforsbiennalens teman bland annat genom Laura Gustafssons och Terike Haapojas utställning Museum of Becoming, som öppnas genast efter att museer kan besökas igen. Det goda samarbetet med såväl Helsinforsbiennalens konstnärer och samarbetspartner som allmänheten fortsätter”, säger Maija Tanninen-Mattila, direktör för Helsingforsbiennalen och HAM Helsingfors stads konstmuseum.

Helsingforsbiennalen ordnas 12.6–26.9.2021. Alla nyheter publiceras på webbplatsen helsinkibiennaali.fi och biennalens kanaler i sociala medier.

Havet och skärgården har just nu en mycket stor betydelse för stadsinvånarnas välbefinnande. Aktuell information om tjänster på Skanslandet och färjetrafiken dit finns på webbplatsen vallisaari.fi. Information om maritima Helsingfors finns också på webbplatsen MyHelsinki.fi.

 

Helsingforsbiennalen är ett internationellt evenemang för samtidskonst som ordnas vartannat år, för första gången på Skanslandet 2021. Biennalen är ett gemensamt projekt för Helsingfors stad, och HAM Helsingfors stads konstmuseum ansvarar för produktionen och fungerar som kurator. Biennalen utgör en del av Helsingfors stadsstrategi, vars mål bland annat går ut på att öka stadens internationella attraktionskraft och utveckla dess maritima drag. I sin verksamhet framhäver Helsingforsbiennalen ansvarsfullhet, och evenemanget ordnas enligt hållbara principer.

Huvudsamarbetspartner på Helsingforsbiennalen är Forststyrelsen och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Biennalen har också fått stöd från Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska kulturfonden och stiftelsen Pro Artibus.

Helsingforsbiennalens huvudsakliga företagspartner är Clear Channel. Andra företagspartner är Helen och Artek. Biennalens program stöds av Facebook Art Department.