Skip to content
  • Aktuellt
21.10.2019

Helsingforsbiennalen 2020 offentliggör de första konstnärerna

Det centrala temat för Helsingforsbiennalen 2020 är ömsesidigt beroende: varje handling påverkar en annan handling och skapar en helhet. I Helsingforsbiennalen på Skanslandet deltar ca 35 internationella konstnärer eller konstnärsgrupper från Finland och övriga världen. ”Helsingforsbiennalens läge är unikt, och vi är glada över att ca 80 procent av konstverken är helt nya”, konstaterar huvudkuratorerna Pirkko Siitari och Taru Tappola.

De första konstnärerna som offentliggörs är Paweł Althamer, Katharina Grosse, Gustafsson&Haapoja, Hanna TuulikkiIC-98, Marja KanervoTadashi KawamataAlicja KwadeLaura KönönenTuomas A. Laitinen, Jaakko NiemeläMario Rizzi och Maaria Wirkkala. Dessutom har forskningsenheten BIOS inbjudits. Helsingforsbiennalen 2020 ordnas på Skanslandet 12.6–27.9.2020. Konstnärerna har inbjudits att skapa nya platsbundna och tillfälliga konstverk på Skanslandet eller att visa tidigare konstverk som för en dialog med ön.

Kuratorerna har gett Helsingforsbiennalen 2020 underrubriken Samma hav.

”Den ekologiska krisen har lett till att vi står inför enorma förändringar som avgör vår gemensamma framtid på jorden. Biennalens underrubrik Samma hav syftar på denna situation, som berör oss alla men på olika sätt på olika håll. Liksom havet är det fråga om en komplex, föränderlig helhet, som inte respekterar gränser och antar olika skepnader ur olika perspektiv”, berättar kuratorerna.

Skanslandet inspirerar konstnärerna

Skanslandet är den konkreta och konceptuella utgångspunkten när det gäller kuratorsarbetet på Helsinforsbiennalen, och ön har inspirerat konstnärerna. Biennalens kuratorer har gjort expeditioner tillsammans med konstnärerna på Skanslandet för att diskutera ön som kontext för konst och leta efter lämpliga platser för konstverken.

”Stämningen på Skanslandet är mycket speciell. Ön är som en zon som påverkats av någon okänd kraft. Trots det har den något som synliggör en del av vårt kollektiva minne och som saknar ord. Den är en kombination av bebyggd miljö och sluten historia samt vild natur i liten skala, vilket gör den till en speciell plats för konstnärer”, berättar konstnär Maaria Wirkkala.

Konstverken visas vid den gamla kanonvägen och i historiska lokaler, krutkällare och ödelagda bostadsbyggnader. Detta synliggör okända och ödelagda ställen och ger dem nya betydelser.

Skanslandet har utöver sitt geopolitiska läge, sin kulturhistoria och natur framkallat mer omfattande, platsbundna och aktuella frågor hos konstnärerna. Dessa utgörs av bland annat tid och förändring, relationen mellan människan och andra arter samt mikro- och makrovärldar utanför dagliga observationer. Några konstnärer har inspirerats av invånarnas vardag på Skanslandet och öns militära historia. En del av konstverken fokuserar på de lokala och globala konsekvenserna av människans verksamhet, och även på alternativa framtidsscenarier, berättar kuratorerna.

Hållbarhet och ansvarsfullhet är en viktig del av Helsingforsbiennalen

I enlighet med Helsingfors stadsstrategi betonar Biennalen hållbarhet och ansvarsfullhet i sin verksamhet, och evenemanget följer dessa värderingar så långt som möjligt.

”Att skapa och visa konst på Skanslandet kräver brett samarbete för att beakta den känsliga miljön”, säger Siitari och Tappola. ”Varje konstverk och dess läge har bedömts med beaktande av naturskyddet och bevarandet av historiska byggnaderna.”

Den känsliga naturen ställer strikta krav på konstevenemanget, och HAM tar ansvar för dem tillsammans med Forststyrelsen som förvaltar Skanslandet. Ett miljöprogram utarbetas också för biennalen enligt miljösystemet Ekokompassens rekommendationer.

”Hösten 2019 publicerades den internationella klimatpanelens IPCC:s andra rapport, enligt vilken klimatförändringen tilltar och medför allvarliga konsekvenser. Vi tror att konsten har en viktig uppgift i detta läge. Den har en unik förmåga att utvidga vårt tänkande, vår förståelse och vår fantasi”, säger kuratorerna.

Helsingfors storsatsar på konst

Helsingforsbiennalen ökar Helsingfors attraktivitet ur ett kulturellt och bildkonstnärligt perspektiv genom att visa konst av internationella meriterade konstnärer från Finland och resten av världen för invånare och resenärer.

”De djärva och kompromisslösa satsningarna på konst påverkar även den övriga utvecklingen av Helsingfors, såsom invånarnas välbefinnande och Helsingfors attraktivitet som resmål. Helsingforsbiennalen stärker ytterligare Helsingfors ställning som en intressant kultur- och konststad”, berättar Helsingfors kulturdirektör Mari Männistö.

Helsingforsbiennalen är också en del av Helsingfors maritima strategi som syftar till att göra Helsingfors skärgård mer attraktiv och maritima tjänster mer tillgängliga för alla. Konstevenemanget är en bra orsak att bekanta sig med stadens skärgård. I samarbete med Forststyrelsen förvandlas Skanslandet till en veritabel skattkammarö – ett unikt och attraktivt resmål.

 

Helsingforsbiennalen är ett internationellt evenemang för samtidskonst som ordnas med två års intervall. Helsingfors stads konstmuseum HAM ansvarar för produktionen och kuratorsarbetet för biennalen, och huvudkuratorer är HAMs utställningschef Pirkko Siitari och chef för offentlig konst Taru Tappola. Biennalen utgör en del av Helsingfors stadsstrategi, och den ordnas för första gången på Skanslandet 12.6–27.9.2020. Huvudsamarbetspartner på Helsingforsbiennalen 2020 är Forststyrelsen och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Biennalen har också fått stöd från Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Svenska kulturfonden.

Helsingforsbiennalens alla konstnärer, konstverk och program offentliggörs våren 2020.

Konstuniversitetet ordnar sommaren 2020 konstnärligt program på närliggande Kungsholmen samtidigt med Helsingsforsbiennalen.