Skip to content
  • Aktuellt
25.10.2023

Helsingforsbiennalen 2023 uppnådde fyra av fem mål

Helsingforsbiennalen, ett evenemang för samtidskonst som anordnades för andra gången av HAM Helsingfors konstmuseum, uppnådde merparten av sina mål. Besökarmålet nåddes dock inte under biennalen 2023. Även om besökarna gav bra feedback kan arrangörerna identifiera flera utvecklingsområden. Biennalen hölls mellan 11 juni och 22 oktober 2023 på Skanslandet, HAM Helsingfors konstmuseum och i olika delar av Helsingfors. 

Helsingforsbiennalen 2023 lyckades med fyra av sina fem mål. På det internationella planet ökade kännedomen om Helsingfors som en stad med intressant och högkvalitativ konst och kultur, evenemanget nådde nya publikkategorier, det organiserades på ett hållbart sätt och det befästes som ett fast inslag i Helsingfors och en del av HAM:s verksamhet. Målet på 300 000 besökare uppnåddes inte.

“Den här gången uppnådde vi en tredjedel av vårt ambitiösa besökarmål. Många faktorer har spelat in, bland de viktigaste prishöjning på färjebiljetter, en regnig sommar och ett innehåll som delar av publiken hade svårt att relatera till. Återkopplingen från besökarna visade dock att vi särskilt lyckades locka nya besökare till Skanslandet. Även från internationella medier och folk i konstbranschen var återkopplingen positiv såväl i fråga om förhållandena på ön och det konstnärliga innehållet i biennalen”, konstaterar Arja Miller, chef för Helsingforsbiennalen och HAM.

Helsingforsbiennalen 2023 besöktes av 112 000 personer, av vilka 55 900 personer besökte Skanslandet och 56 100 personer upplevde konsten på fastlandet eller online. Under de tre dagarna med gratis tillträde besöktes biennalen av över 10 000 personer. Den reguljära sjötrafikens gratisbiljetter möjliggjordes i juni och juli av Helsingfors stad och i augusti av S-gruppen.

Ett stort antal femteklassare i Helsingfors fick också lära känna Helsingforsbiennalen som en del av Helsingforsskolornas kulturstig. Syftet var att erbjuda skolelever en jämlik möjlighet att uppleva konst på en unik plats. Skanslandet besöktes av över 1 200 skolelever från Helsingfors och ett digitalt läromedel riktat till klasserna 4–6 fanns att tillgå kostnadsfritt som stöd inför elevgruppernas besök. Biljetterna till den reguljära sjötrafiken för eleverna sponsrades av Forststyrelsen och färjeoperatören FRS Finland.

På Helsingforsbiennalen 2023 visades verk av 29 internationella konstnärer och kollektiv. Biennalen kunde upplevas på Skanslandet, HAM Helsingfors konstmuseum, Ode, Stoa, Banan och Lybeckskajen. Sex digitala konstverk ingick också. Biennalen kuraterades av Joasia Krysa som arbetar i gränssnittet mellan samtidskonst och teknik.

“Det karakteristiska för biennaler är att de skiljer sig från varandra: På biennalen 2021 visades 41 konstnärer, och den här utgåvan hade både färre konstnärer och verk. Kuratorn Joasia Krysa ville ge möjlighet till rofyllt betraktande av verken och skapa en finstämd dialog med omgivningen”, fortsätter Arja Miller.

Barn vid Remedies konstverk Sanctuary, mist. © HAM/Helsingforsbiennalen/Sonja Hyytiäinen

Internationella medieframgångar och ett imponerande professionellt program 

Inhemska medier var kritiska till Helsingforsbiennalen, men i internationella medier väckte framför allt på Skanslandet mötet mellan natur och konstbeundran. Evenemanget besöktes av över 90 internationella journalister och evenemanget har tills vidare samlat 112 träffar i internationella medier. Biennalen fick publicitet i publikationer som Forbes, Wallpaper, The Telegraph, Euronews och Svenska Dagbladet.

“Vår internationella kommunikation nådde nyhetsmedier världen över, och många internationella kritiker och kulturjournalister skrev om Helsingforsbiennalen. Biennalen ägnades stor uppmärksamhet i konstpublikationer och dess position i evenemangskalendrar stärktes. Den sammanlagda räckvidden för det internationella innehållet översteg 231 miljoner ögonpar, och det här, om något, stärker nyfikenheten på biennalen 2025”, säger Arja Miller.

Helsingforsbiennalen lyckades också väl med sitt program för yrkesverksamma konstnärer. Runt 400 inhemska och internationella bildkonstnärer kunde bekanta sig med biennalen under förhandsvisningarna. Deltagarna var också intresserade av andra evenemang med koppling till biennalen, t.ex. de tvådagarsarrangemang som hölls av Museum of Impossible Forms på Stoa och Caisa.

Zheng Mahler: Soilspace (Jordrymd), 2023. © HAM/Helsingforsbiennalen/Sonja Hyytiäinen

Nya publikkategorier på fastlandet och digitalt 

Ett av målen för Helsingforsbiennalen 2023 var att nå ut till nya publikkategorier. Träffpunkterna utökades till olika delar av Helsingfors för att biennalen också skulle ta plats på fastlandet och nås utan färjetur.  Zheng Mahler-kollektivets temporära offentliga konstverk på Banan, Jordrymd, kommer att vara kvar tills vidare, åtminstone fram till våren 2024.

Under hela evenemanget kunde man ta del av sex onlinekonstverk, som sammanlagt fick 6 500 visningar. Den koreanska konstnären Yehwan Songs AI-verk Newly Formed, som kombinerar HAM:s samling med maskininlärning, kan upplevas på Helsingforsbiennalens webbplats fram till slutet av 2025. Verket erbjuder en unik möjlighet att interagera med Helsingfors konstsamling bearbetad av artificiell intelligens.

Till Helsingforsbornas egen konstsamling har HAM bland verken på biennalen förvärvat två videoinstallationer, Hypoxia av den i Litauen födda Emilija Škarnulytė och Sånger till jorden, sånger till riskornen av iransk-finska Sepideh Rahaa.

Inför 2025 satsar man på den stora publiken 

På HAM blickar man redan mot biennalen 2025. Analysen av det nu avslutade evenemanget fortsätter med bland annat studier av genomslag och besökare. I nära samarbete med Forststyrelsen, som förvaltar Skanslandet och svarar för upphandling av färjetrafiken, kommer HAM att framför allt se över prissättningen på förbindelserna till Skanslandet.

“Vi kommer att producera nästa biennal med ännu större hjärta och satsa på en stor publik. Samtidigt är målet att fortsätta lyfta fram Helsingforsbiennalen som en av de mest kända internationella konstbiennalerna. Ambitionsnivån är hög”, understryker Arja Miller.

Blanca de la Torre och Kati Kivinen har utnämnts till huvudkuratorer för Helsingforsbiennalen 2025. Även om de officiella målen ännu inte är spikade, har den tredje biennalen redan från starten förbundit sig för ett hållbart sätt att producera konst.

 

Helsingforsbiennalen 

Helsingforsbiennalen är ett internationellt samtidskonstevenemang som hålls vartannat år och som ägde rum för andra gången sommaren 2023. Biennalen är ett gemensamt projekt för hela Helsingfors stad och en del av Helsingfors stadsstrategi 2021–2025. För produktionen av biennalen svarar HAM Helsingfors stadsmuseum.Huvudsamarbetspartner för Helsingforsbiennalen 2023 är Forststyrelsen, S-gruppen och Clear Channel samt samarbetspartner Saastamoinenstiftelsen. Helsingforsbiennalen 2023 fick också ett statsbidrag från Museiverket.