Skip to content
  • Aktuellt
10.03.2020

Helsingforsbiennalen offentliggör alla konstnärer och konstverk – under kommande sommar kan man uppleva konst på ett unikt sätt på Skanslandet

Under den kommande sommaren har man möjlighet att se och uppleva modern konst på ett unikt sätt på Skanslandet i Helsingfors. Den första Helsingforsbiennalen öppnas för publiken den 12 juni, och den bär namnet Samma hav. Biennalen presenterar 40 konstnärer och konstnärsgrupper, och 75 procent av konstverken är helt nya och har aldrig ställts ut förut. I helheten ingår bild- och ljudkonst, installationer, videor, filmer och performans. En del av verken placeras på fastlandet, runt om i Helsingfors och på HAM i Tennispalatset.

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som upprepas med två års mellanrum och som hämtar samtidskonst av hög kvalitet till det havsnära Helsingfors. I och med biennalen kommer Helsingfors internationella dragningskraft att öka ytterligare, och de havsnära tjänsterna kommer att göras allt tillgängligare för alla. De djärva satsningar som gjorts på konsten kommer också att påverka Helsingfors övriga utveckling, till exempel stadsbornas välbefinnande.

”Kulturen och konsten har alltid varit viktiga delar av Helsingfors historia. Förutom starka konstorganisationer är det också viktigt att få ett konstevenemang till staden som följer sin tid särskilt noggrant, men som också är internationellt ambitiöst och öppet för alla. Helsingfors havsnära läge och förhållande till skärgården har alltid varit viktigt. Helsingforsbiennalen kommer inte endast att kommentera globala frågor genom konsten, utan också öppna skärgårdens och de havsnära platsernas betydelse för världens utveckling på ett sätt som berör på ett omfattande men också personligt sätt”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

40 olika konstnärer som arbetar i en internationell kontext deltar i biennalen

Sammankoppling och det ömsesidiga beroende som följer av detta är biennalens bärande tankar. De erbjuder ett omfattande ramverk i vilket både den aktuella ekologiska krisen och Helsingforsbiennalens särskilda plats, Skanslandet, ingår. Biennalens namn, metaforen Samma hav, hänvisar till allt det här.

Biennalens huvudkuratorer Pirkko Siitari och Taru Tappola har valt med 40 konstnärer eller konstnärsgrupper för att skapa nya, platsbundna verk på Skanslandet eller ställa ut sina existerande verk som hamnar i dialog med ön.

”Vi har valt med konstnärer i biennalen som är mycket olika sinsemellan, och som alla arbetar i en internationell kontext. De är intresserade av olika ämnen i sin konst. De kan arbeta platsbundet, och de har förmågan att se ämnen som springer fram ur platsen och förädla dem vidare till ett konstverk. Verkens tekniska genomförande är sådana att de tål förhållandena på Skanslandet. De färdiga verken och de som placeras på fastlandet har valts ut på basis av temana som framsprungit på Skanslandet”, säger Siitari och Tappola.

I Helsingforsbiennalens verk lyfts bland annat följande teman fram: koppling till naturen, gränser och identiteter, tiden och dess nivåer, samt empati och gemenskap.

Alla konstnärer på Helsingforsbiennalen är:

Paweł Althamer, ATTAKWAD, Pasi Autio, Samir Bhowmik, BIOS Research Unit, Baran Caginli, Janet Cardiff and George Bures Miller, Kyungwoo Chun, Janet Echelman, EGS, Katharina Grosse, Gustafsson&Haapoja, Hanna Tuulikki, Honkasalo-Niemi-Virtanen, IC-98, Uwa Iduozee, Wanuri Kahiu, Marja Kanervo, Topi Kautonen, Khvay Samnang, Jussi Kivi, Alicja Kwade, Hayoun Kwon, Laura Könönen, Tuomas A. Laitinen, Teemu Lehmusruusu, Dafna Maimon, Antti Majava, Inga Meldere, Jaakko Niemelä, Meiju Niskala, Niskanen & Salo, Sari Palosaari, Outi Pieski, Birit and Katja Haarla, Mario Rizzi, Rirkrit Tiravanija & Antto Melasniemi, Christine and Margaret Wertheim, Maaria Wirkkala, Tadashi Kawamata, ja Zodiak presents: Joni Kärkkäinen & Jukka Tarvainen.

Man kan se Jaakko Niemeläs sex meter höga installation av byggnadsställningar, Kaj 6, redan under resan från fastlandet till Skanslandet. Verket använder en röd brygga för att konkret visa till vilken nivå havsytan skulle stiga om Grönlands norra istäcke smälter helt.

Vallisaari Lighthouse är en fyr som Tadashi Kawamata skapat på ön och som byggts av bland annat träbråte som samlats in på ön. Verket växer ut genom taket på en bunkerlik hissbyggnad, och dess inbillade rötter tränger sig djupt ner i marken. Konstnären inspirerades särskilt av Skanslandets underjordiska nätverk av tunnlar och av att ön nuförtiden är obebodd.

Inga Melderes Repeating Pattern berättar om barndomen på ett slutet Skansland på 1950–70-talen. Installationen är spridd över två bostäder i Lotshuset. I den första dyker man in i minnen från simskolan, i den andra försöker man spåra en hemlig grotta. Meldere bevarade de före detta invånarnas barndomsminnen i rummen som målningar.

Temat i Outi Pieskis och Birit & Katja Haarlas första gemensamma verk stöder deras mor-dotter-förhållande. Ungdomar dansar i ångest över världsundergången och kallar på hjälp från samiska jordgudinnor. I verket lyssnar olika generationer på anmödrarnas röster genom dans och samiskt handarbete, duodji.

Paweł Althamers verk har skapats i samarbete med Sveaborgs öppna fängelse. Althamer spelar en av sju fångar som rymmer från sin fjättrade omgivning. På resan längs havet och genom olika miljöer hittar de vägen tillbaka till naturen och sig själva. I filmen som skapats med hjälp av VR-teknik kan åskådaren följa med som en av fångarna. Den andra delen av verket är en dokumentärfilm som beskriver hur filmen skapades.

Graffitikonstnären EGS verk Gårdagens och morgondagens skärgård sprids ut över Helsingfors. Det består av åtta skulpturer som hänvisar till försvunna eller eventuella framtida öar. Fem av skulpturerna ligger på platser där en ö omringad av vatten försvann i och med att staden byggdes. Med verket behandlar EGS de delvis oåterkalleliga förändringarna i omgivningen som mänsklig aktivitet orsakar.

Två stenblock har placerats på varsin sida av en tvåsidig spegel. Det ena blocket är äkta sten, det andra des metalliska spegelbild. Alicja Kwades verk Big Be-Hide lyfter fram koncepten likhet och olikhet. Hennes andra verk Pars pro Toto består av åtta runda objekt som liknar planeter. Med verket hänvisar Kwade till tanken om parallella, lika verkliga världar som alla har sin egen verklighet.

Medie- och installationskonstnär Teemu Lehmusruusus House of Polypores är ett hybridartat konstverk som kombinerar naturprocesser i realtid, biomaterialforskning och ljudkonst. Verket lyssnar på murknandet som pågår i fallna träd i den närliggande skogen och förvandlar det till en installation som spelas som en orgelserie.

Dafna Maimons verk Osmältbara är en installation och performans som behandlar den vilsegångna moderna människan. Maimon förvandlar en krutkällare till människans tarmsystem som besökaren går igenom.

Den tvärvetenskapliga forskningsenheten BIOS som bjudits in till Helsingforsbiennalen koncentrerar sig på hur miljön har skiljts åt från ekonomin. Med Skanslandets forskningsstation försöker BIOS strukturera hur detta åtskiljande går till, vilken inverkan det har och vad man kunde göra annorlunda. BIOS hämtar kunskap från hela världen till forskningsstationen och konkretiserar abstrakt forskningsdata som kan upplevas av besökarna.

Alla konstnärer finns här.

Mångsidiga tjänster på Skanslandet

Skanslandet är en havsfästning utanför Helsingfors med en mångsidig historia och natur. Öns natur har skapat noggranna ramar för Helsingforsbiennalen inom vilka evenemanget kommer att genomföras. Varje konstverksidé och -plats har utvärderats tillsammans med Forststyrelsen och Museiverket med hänsyn till naturskyddet och bevarandet av de historiska byggnaderna.

Helsingforsbiennalens konstverk placeras ut runt om på ön längs den gamla kanonvägen. Rutten följer en cirka tre kilometer lång grusväg som är lätt att gå på. Det finns flera kaféer på ön. Man kan nå Skanslandet med kollektivtrafik från Salutorget och Hagnäs. Inträde till Helsingforsbiennalen är gratis, men besökare ska betala sin färjebiljett. Man kan också besöka ön med egen båt.

 

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang för samtidskonst som arrangeras vartannat år och som nu ordnas för första gången på Skanslandet den 12 juni–27 september 2020. Biennalen är ett gemensamt projekt för hela Helsingfors stad där Helsingfors konstmuseum HAM ansvarar för produktion och kuratering. Biennalen är en del av Helsingfors stadsstrategi som syftar till att öka den internationella attraktionskraften och utveckla närheten till havet. Helsingforsbiennalen betonar ansvar i sin verksamhet och evenemanget genomförs i enlighet med värderingarna för hållbar utveckling.

Huvudsamarbetspartner på Helsingforsbiennalen 2020 är Forststyrelsen och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Biennalen har också fått stöd från Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Pro Artibus .

Konstuniversitetet ordnar sommaren 2020 konstnärligt program på närliggande Kungsholmen samtidigt med Helsingsforsbiennalen.