Skip to content
  • Aktuellt
01.04.2020

Öppnandet av Helsingforsbiennalen flyttas

På grund av den exceptionella globala situationen orsakad av coronaviruset (COVID-19) kommer byggandet av och konstverksproduktionen för Helsingforsbiennalen 2020 bli försenade från den ursprungliga tidtabellen. På grund av detta kan Helsingforsbiennalen inte öppnas för publik den 12.6. Den slutgiltiga uppskattningen av, om biennalen kan ordnas kommande sommar, görs under april månad.

”Alternativen är att Helsingforsbiennalen öppnar i början av augusti eller att den förflyttas till sommaren 2021. Med beslutet vill vi försäkra publikens, konstnärernas, samarbetsparternas och personalens hälsa och trygghet”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingforsbiennalen är ett samtidsbildkonstevenemang på Skanslandet och fastlandet som ordnas för första gången. Biennalen som ordnas i det havsnära Helsingfors är ett förväntat tillägg till stadens kulturutbud.

Helsingforsbiennalen följer med coronavirussituationen och följer såväl internationella, nationella och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer. Helsingforsbiennalens mer exakta planer och information om det praktiska meddelas senast om i maj.

 

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang för samtidskonst som arrangeras vartannat år. Biennalen är ett gemensamt projekt för hela Helsingfors stad där Helsingfors konstmuseum HAM ansvarar för produktion och kuratering. Biennalen är en del av Helsingfors stadsstrategi som syftar till att öka den internationella attraktionskraften och utveckla närheten till havet. Helsingforsbiennalen betonar ansvar i sin verksamhet och evenemanget genomförs i enlighet med värderingarna för hållbar utveckling.

Huvudsamarbetspartner för Helsingforsbiennalen 2020 är Forststyrelsen och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Biennalen har också fått stöd från Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Pro Artibus.

Huvudföretagssamarbetspartner för Helsingforsbiennalen 2020 är Clear Channel. Evenemangets samarbetspartners är Helen och Artek. Helsingforsbiennalens program understöds av Facebook Art Department.