Skip to content
  • Aktuellt
10.01.2022

Paweł Althamers verk Sju fångar ställs ut på HAM

Paweł Althamers verk Sju fångar ställs ut på Helsingfors konstmuseum HAM 18.1–20.2.2022. Det var ett beställningsverk till den första Helsingforsbiennalen och köptes efteråt in till HAMs samling. Ett flertal andra verk samt några skisser och dokumentation från biennalen införskaffades också till samlingen varav en del senare kommer att visas på HAM. Därutöver permanentas tre verk från biennalen som offentlig konst i Helsingfors stadsrum.

Paweł Althamer spelade in två filmer tillsammans med fångar på den öppna anstalten på Sveaborg och sina konstnärsvänner Leszek Molski och Jacek Taszakovski. I fantasin som visas som virtuell verklighet hittar fångarna – bland dem Althamer – kontakt med naturen under sin flyktresa från fängelset. I dokumentären som handlar om inspelningen av VR-filmen berättar fångarna om sitt liv, sina förhoppningar och sin inställning till friheten. De två olika verkligheterna och narrativa greppen i filmerna fungerar som övningar i empati. De erbjuder betraktarna olika upplevelse- och inlevelseroller: de kan antingen leva sig in i det humoristiska äventyret eller ta ställning till verkliga människoöden. Filmerna spelades in på Skanslandet och på andra ställen i Helsingfors hösten 2019.

Verk av följande konstnärer som deltog på Helsingforsbiennalen införskaffades också till HAM: ATTAKWAD, Baran Caginli, EGS, Honkasalo-Niemi-Virtanen, Marja Kanervo, Tadashi Kawamata, Niskanen & Salo, Mario Rizzi, Maaria Wirkkala och WAUHAUS.

Vidare blir Alicja Kwades verk Big Be-Hide och Pars pro Toto samt Laura Könönens verk Ingen himmel som gräns kvar om offentlig konst i Helsingfors stadsrum. Kwades verk placeras i Fiskehamnen och Könönens verk i Godahoppsparken på Busholmen.

***

Paweł Althamer: Sju fångar, 2021
Helsingfors konstmuseum HAM

Södra Järnvägsgatan 8
HAM Sali 18.1–20.2.2022

VR-film (ca 15 minuter) och dokumentär (ca 23 min i loop)
Visas under museets öppettider
Fritt inträde