Skip to content
  • Aktuellt
14.12.2023

Tiftö Foundation gör en betydande donation till HAM

Tiftö Foundation, som främjar finländsk nutidskonst, har beviljat Helsingfors konstmuseum HAM ett bidrag på 120 000 euro. Bidraget riktas till Helsingforsbiennalen 2025 och det möjliggör beställningen av ett verk av en konstnär. Bidraget är Tiftö Foundations första donation till ett museum.

Tiftö Foundation är en allmännyttig stiftelse som grundades av Rafaela Seppälä 2019 för att främja finländsk samtidskonst och konstnärers karriärer internationellt. Stiftelsen beviljar diskretionära bidrag till organisationer som bidrar till förverkligandet av stiftelsens syfte. Donationen på 120 000 euro till HAM är avsedd att täcka arvodet och produktionskostnaderna till en konstnär för Helsingforsbiennalen 2025.

“Vår donation till HAM och Helsingforsbiennalen är det första steget i vad vi hoppas ska bli ett långvarigt samarbete för att förverkliga stiftelsens mål att främja finländska konstnärers synlighet utomlands och stödja deras verksamhet. HAM, som ligger i vår hemstad Helsingfors, är en utmärkt språngbräda för finländsk konst, och Helsingforsbiennalen, som är ett ambitiöst evenemang, är en av de viktigaste främjarna av finländsk konst. Vi förväntar oss mycket av det samarbete som nu har inletts”, säger Rafaela Seppälä, styrelseordförande för Tiftö Foundation.

“Det är fint att berätta om detta samarbete i slutet av HAMs första år som stiftelse. Tiftö Foundations bidrag är betydelsefullt för oss på många sätt, och det skapar ännu mer tro och entusiasm för HAMs och Helsingforsbiennalens framtid. Vi vill lyfta Helsingforsbiennalen till en av de mest ansedda internationella konstbiennalerna och samtidigt hjälpa till att rikta internationell uppmärksamhet mot den inhemska konstscenen. Tiftö Foundations donation är både ett stöd och en sporre för oss att göra detta”, säger Arja Miller, chef för HAM och Helsingforsbiennalen.

Foto: Rafaela Seppälä och Arja Miller. © HAM / Minna Kurjenluoma.