Siirry sisältöön
  • Ajankohtaista
13.09.2022

Helsinki Biennaali 2023 luodaan yhdessä viiden kuratoinnin kumppanin kanssa

Helsinki Biennaali ja Joasia Krysa, vuoden 2023 biennaalin pääkuraattori, ovat kutsuneet kanssaan yhteistyöhön viisi taide-, tutkimus- ja teknologiatoimijaa kuratoinnin kumppaneiksi seuraavaan biennaaliin.

Kumppanit ovat Museum of Impossible Forms, kulttuurikeskus ja queer-feministinen hanke Itä-Helsingin Kontulassa; TBA21–Academy, tutkimuskeskus ja kulttuurinen ekosysteemi, joka edistää syvällistä yhteyttä meriin taiteen keinoin; Critical Environmental Data, monitieteinen tutkimusryhmä, joka toimii Aarhusin yliopistossa Tanskassa; ViCCA @ Aalto ARTS (Visual Cultures, Curating and Contemporary Art), Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun poikkitieteellinen pääaine; ja tekoälytoimija, joka tutkii HAM Helsingin taidemuseon kokoelmia ja pyrkii nostamaan esiin sen, mitä ihmisen aistit eivät heti pysty havaitsemaan ja luomaan uusia versioita biennaalista.

”Helsinki Biennaali on sitoutunut vastuulliseen näyttelytoimintaan ja inklusiivisiin periaatteisiin – ei teemana vaan eettisenä arvona ja metodina – mikä näkyy myös kuratointiprosessissa”, kertoo Joasia Krysa. ”Kuratointi on parasta jaettuna, joten seuraava Helsinki Biennaali perustuu yhteistyöhön, jonka kautta tutkitaan erilaisia tapoja ajatella ja tehdä biennaaleja. Olen kutsunut taide-, tiede-, ja muita toimijoita mukaan prosessiin pohtimaan yhdessä biennaalille olennaisia aiheita.”

Helsinki Biennaali 2023 koostuu näyttelyistä, diskursiivisesta ja performatiivisesta ohjelmasta, videoteosten esityksistä, julkaisuista ja online-ohjelmasta. Biennaali sijoittuu Vallisaareen, HAM Helsingin taidemuseoon sekä muihin paikkoihin ja julkisiin tiloihin kaupungissa. Lisäksi biennaalin voi kokea digitaalisesti.

Ohjelma käynnistyy jo syksyllä 2022 “Environment, Data, Contamination” -kurssilla Helsingin Taideyliopistossa. Kurssi on osa Helsinki Biennaalin yhteistyötä Critical Environmental Data -tutkimusryhmän kanssa, jota vetää professori Jussi Parikka (Aarhusin yliopisto). Kurssi toimii vuoden mittaisena, taiteellisena tutkimusstudiona, joka käsittelee ympäristödatan, aistimisen ja saastumisen teemoja. Lue lisää täällä.

Myöhemmin syksyllä HAMissa järjestetään kaikille avoin symposium, joka tuotetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ViCCA-maisteriohjelman kanssa.

Lue lisää kuratoinnin kumppaneista:

Museum of Impossible Forms (MIF) on kulttuurikeskus Kontulassa, Itä-Helsingissä – ja kokoontumispaikka kulttuurin ja taiteen tekijöiden yhteisöille, jotka ovat sitoutuneet rakentamaan antikolonialistisia, antipatriarkaalisia ja antifasistisia toimintatapoja ja kulttuureja. Viimeisen kuuden vuoden aikana, MIF:ista on muotoutunut heterogeeninen kokeellisten, marginaalisten ja uusien ilmaisumuotojen alusta – sekä kokemusten, kriittisen ajattelun ja radikaalin mielikuvituksen laboratorio. MIF on yhteisöllinen projekti, joka pyrkii haastamaan toiseuteen liittyviä ennakkoluuloja ja rakenteellista epäsymmetriaa ja työskentelee itseisarvon, moninaisuuden, tasa-arvon, liittolaisuuden ja solidaarisuuden eteen – ja rakentaakseen ja vahvistaakseen taiteen kentällä tiedon ja käytäntöjen moninaisuutta.

TBA21–Academy on tutkimuskeskus ja kulttuurinen ekosysteemi, joka edistää syvällistä yhteyttä meriin taiteen keinoin ja haluaa inspiroida yleisöään huomioimaan merien hyvinvointia aktiivisemmin. Akatemia on perustettu vuonna 2011, ja se on toiminut yli vuosikymmenen ajan tutkimusyhteistyön, taiteellisten tuotantojen ja uusien tiedon muotojen hautomona yhdistelemällä taidetta ja tiedettä. Vuonna 2019 TBA21–Academy perusti Ocean Space -nimisen näyttelytilan venetsialaiseen San Lorenzon kirkkoon sekä Ocean-Archive.org -verkkosivuston, jossa käyttäjät voivat sukeltaa kokemukselliseen tietoon meristä.

Critical Environmental Data on monitieteinen tutkimusryhmä, joka havainnoi estetiikan, digitaalisen kulttuurin ja ympäristötuhon erilaisten muotojen vuorovaikutusta. Ryhmä tekee tutkimusta Aarhusin yliopistossa Tanskassa ja osallistuu kansainvälisiin taiteen ja designin kuratointihankkeisiin keskittyen ympäristödatan arkkitehtuureihin ja infrastruktuureihin. Ryhmä tutkii aistimisen ja estetiikan muotoja sekä datan ja ympäristömuutosten tiloja ja paikkoja.

ViCCA @ Aalto ARTS – Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA) on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun poikkitieteellinen pääaine, joka tutkii kehittyviä tietämyksiä ja käytäntöjä eri alojen risteyskohdissa. Tutkimusta toteutetaan taiteellisen toiminnan kautta, joka keskittyy erilaisiin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja filosofisiin kysymyksiin. ViCCAn toimintaa leimaa voimakkaasti monitieteinen lähestymistapa, joka ulottuu taiteesta ja kuratoinnista tieteeseen ja teknologiaan.

Kuva: Verna Kovanen