Skip to content
  • Aktuellt
13.09.2022

Helsingforsbiennalen 2023 byggs tillsammans med fem kuratoriella partner

Helsingforsbiennalen och Joasia Krysa, huvudkurator för biennalens andra upplaga, har bjudit in fem enheter inom konst, forskning och teknologi som kuratoriella samarbetspartner för den kommande biennalen.

Samarbetspartnerna är Museum of Impossible Forms, ett kulturellt center och queerfeministiskt projekt beläget i Gårdsbacka i Östra Helsingfors; TBA21–Academy, ett forskningscenter och kulturellt ekosystem som främjar ett fördjupat förhållande till havet genom att använda konsten som objektiv; Critical Environmental Data, en tvärvetenskaplig forskningsgrupp på Aarhus Universitet i Danmark; ViCCA @ Aalto ARTS (Visual Cultures, Curating and Contemporary Art), ett huvudämne vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur; och en AI-enhet som utforskar samlingarna på HAM Helsingfors konstmuseum för att fästa uppmärksamhet vid det som inte är omedelbart synligt för den mänskliga perceptionen och skapa nya versioner av biennalen.

Joasia Krysa, huvudkurator för Helsingforsbiennalen 2023, säger:

“Helsingforsbiennalen är engagerad i ansvarsfull utställningsverksamhet och inkluderingsprinciper – inte som tema utan som etik och som metod – och som sträcker sig till den kuratoriella processen. Arbetet som kurator är en praktik som bäst utförs i samarbete, och nästa upplaga av Helsingforsbiennalen är tänkt som en övning i att skapa tillsammans för att utforska sätten att tänka om och göra en annorlunda biennal. Jag har bjudit in ett antal konstkollektiv, forskningsinstitutioner och andra slags enheter – som kuratoriella intelligenser – att delta i processen och tillsammans tänka igenom de frågor som är relevanta för biennalen.”

Helsingforsbiennalen 2023 består av utställningar, diskursivt och performativt offentligt program, filmprogram, publikationer, och online-program. Den kommer att äga rum på Skanslandet, Helsingfors konstmuseum HAM och andra ställen och offentliga platser i staden, samt online.

Programmet startar redan på hösten 2022 med kursen “Environment, Data, Contamination” på Konstuniversitetet i Helsingfors, som ingår i Helsingforsbiennalens samarbete med forskningsgruppen Critical Environmental Data ledd av professor Jussi Parikka (Aarhus Universitet). Kursen fungerar som en årslång kollaborativ konstnärlig forskningsateljé som tar upp temana miljödata, sensing/avkänning och kontamination/förorening. Mer information här.

Senare under hösten 2022 kommer ett offentligt symposium att äga rum på HAM, i samarbete med Aalto-universitetets VICCA-program.

Läs mer om de kuratoriella samarbetspartnerna:

Museum of Impossible Forms (m{if}) är ett kulturellt center och queerfeministiskt projekt beläget i Gårdsbacka i Östra Helsingfors, vars praxis är att omkonfigurera museibegreppet för att överskrida gränserna mellan konst, politik, teori, konstnär och betraktare. Museum of Impossible Forms prisades 2019 av Tutkijaliitto och beviljades 2020 statens konstpris av Centret för Konstfrämjande (Taike) inom området för tvärvetenskaplig konst.

TBA21Academy är ett forskningscenter och kulturellt ekosystem som främjar ett fördjupat förhållande till havet genom att använda konsten som objektiv för att inspirera till omsorg och handling. Akademin bildades 2011 och har varit en inkubator för kollaborativ forskning, konstnärlig produktion och nya former av kunskap genom att kombinera konst och vetenskap i över ett decennium. 2019 lanserade TBA21–Academy Ocean Space, en utställningslokal belägen i San Lorenzo-kyrkan i Venedig, samt Ocean-Archive.org, en användarbaserad onlineplattform.

Critical Environmental Data är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som fokuserar på interaktionen mellan estetik, digital kultur och mängder av miljöskador. På Aarhus Universitet i Danmark bedriver gruppen forskning och deltar i internationella kuratoriella projekt inom konst och design för att uppmärksamma arkitekturer och infrastrukturer med avseende på miljödata. Gruppen undersöker former av avkänning och estetik så väl som olika rum och platser med avseende på data och miljöförändring.

ViCCA @ Aalto – ARTS Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA) är ett huvudämne vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. ViCCA tar upp emergent kunskap och praxis i skärningspunkten mellan multipla områden genom ett konstnärligt drivet engagemang i samhälleliga, ekonomiska, skologiska och filosofiska strukturer. ViCCA karakteriseras av en stark tvärvetenskaplig approach med avseende på konst, kuratering, vetenskap och teknik.

Bild: Verna Kovanen