Siirry sisältöön
  • Ajankohtaista
12.06.2024

Kuraattorit asettavat vuoden 2025 biennaalin keskiöön ei-inhimilliset toimijat

Helsinki Biennaali 2025:n kuraattorit Blanca de la Torre ja Kati Kivinen ovat valinneet haastavaksi tehtäväkseen asettaa työskentelynsä keskiöön ei-inhimilliset toimijat. Ihmiseen keskittyvän katseen sivuun siirtäminen antaa tilaa muille ja pyrkii löytämään moninaisempia tapoja aistia ja välittää tietoa.

– Meneillään olevan ilmasto- ja ympäristökriisin keskellä tarvitaan uudenlaista ajattelua, joka irtautuu ihmiskeskeisyydestä. Ihmiskunnan ja luonnon välisen suhteen uudelleen hahmottamiseksi on tutkittava muitakin kuin vain inhimillisiä näkökulmia. Taiteella on valtaa paitsi tuottaa uusia toimijuuksia myös luoda uusia todellisuuksia. Kolmas Helsinki Biennaali haluaa kannustaa positiiviseen toimintaan, kertoo Helsinki Biennaali 2025:n toinen pääkuraattori Kati Kivinen.

Vuoden 2025 Helsinki Biennaaliin osallistuu kaikkiaan hieman yli 30 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Mukana on taiteilijoita eri puolilta maailmaa, ja aivan erityisesti Etelä-Amerikasta ja Pohjois-Euroopasta. Uusia komissoita eli tilaustöitä nähdään noin puolelta taiteilijoista.

Vastuullisuus ja luonnon ekologisen kestävyyden ylläpitäminen ovat Helsingin biennaalin keskeisiä arvoja, joten ympäristöasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota alusta alkaen, myös taiteilijavalintoja tehdessä. Teorian ja käytännön välistä etäisyyttä halutaan biennaalissa lyhentää vastuullisuussuunnitelmalla; biennaalissa ei vain ehdoteta vaihtoehtoisia todellisuuksia, vaan myös tuotetaan niitä.

Helsinki Biennaalin toinen kuraattori Blanca de la Torre saapuu Suomeen suureksi osaksi alkanutta kesää ja myös taiteilijoita vierailee Vallisaaressa kesän aikana. HAMissa työskennellään sopimusten ja tuotannon parissa, ja taiteilijoiden nimiä julkaistaan 2024 syksystä alkaen. Myös yleisötyön kokonaisuuden sekä asiakaspolun ja asiakaspalvelun päivitys ovat hyvässä vauhdissa.

 

Blanca de la Torre on kuraattori, taidehistorioitsija ja tutkija. Hänen työssään yhdistyvät kuvataide, poliittinen ekologia, ekofeminismi sekä vastuulliset, luovat käytännöt. Hänen kuratointityylilleen ominaista on kestävän kehityksen suuntaviivojen kehittäminen. Niiden tavoitteena on pienentää hankkeiden ekologista jalanjälkeä ja lyhentää teorian ja käytännön välistä etäisyyttä. De la Torre on toiminut aiemmin Cuencan biennaalin pääkuraattorina Ecuadorissa ja kuratoinut lukuisia näyttelyitä Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hänen kokemuksensa avulla Helsinki Biennaalin maantieteellinen näkökulma laajenee entisestään.

Kati Kivinen (FT) on taidehistorioitsija ja kuraattori, joka toimii tällä hetkellä HAM Helsingin taidemuseon näyttelypäällikkönä. Työssään kuraattorina hän tarkastelee nykytaiteen lähestymistapoja suhteessa erilaisiin kulttuurisiin prosesseihin sekä yhteiskunnallisiin ja ekologisiin kysymyksiin taidenäyttelyn puitteissa. Hänen viimeaikaisiin kuratointiprojekteihinsa kuuluvat muun muassa Yhteiseloa – Ihminen, eläin ja luonto Kiasman kokoelmissa (2019, yhteistyössä S. Hacklinin & S. Oksasen kanssa) ja Fragile Times Galerie im Körnerparkissa Berliinissä (2020, yhteistyössä Dorothee Bienertin kanssa).

Kuva: Ilkka Saastamoinen