Skip to content
  • Aktuellt
12.06.2024

I Helsingforsbiennalen 2025 fokuserar kuratoterna på icke-mänskliga aktörer

Kuratorerna för Helsingforsbiennalen 2025, Blanca de la Torre och Kati Kivinen, har valt den utmanande uppgiften att ställa icke- mänskliga aktörer i centrum för sitt arbete. Genom att åsidosätta den mänskliga blicken för att ge plats åt andra försöker de hitta mer varierande sätt att uppfatta och kommunicera information.

”Under den pågående klimat- och miljökrisen behövs ett nytt sätt att tänka som bryter människocentreringen. För att kunna omgestalta förhållandet mellan mänskligheten och naturen måste vi se bortom det mänskliga perspektivet. Konsten har en förmåga att inte bara producera nya verksamhetsmodeller, utan också skapa nya verkligheter. Den tredje Helsingforsbiennalen vill uppmuntra till positiva handlingar”, säger Kati Kivinen, den ena av biennalens chefskuratorer.

I Helsingforsbiennalen 2025 deltar totalt drygt 30 konstnärer eller konstnärsgrupper. De medverkande konstnärerna kommer från olika håll i världen, men främst från Sydamerika och Nordeuropa. HAM har beställt nya kommissioner av ungefär hälften av konstnärerna.

Ansvarsfullhet och upprätthållande av naturens ekologiska hållbarhet hör till biennalens centrala värden, varför stor vikt från första början har lagts vid miljöfaktorer, vilket också gäller valet av konstnärer. På biennalen vill vi förkorta avståndet mellan teori och praktik med hjälp av en ansvarsplan; biennalen inte bara föreslår alternativa verkligheter, utan skapar dem också.

Helsingforsbiennalens kurator Blanca de la Torre kommer att vara i Helsingfors under stora delar av inkommande sommar, och Skanslandet kommer också att få besök av konstnärer. På HAM arbetar vi med avtal och produktion, konstnärernas namn kommer att offentliggöras från och med hösten 2024. En uppdatering av hela publikarbetet inklusive kundresa och kundservice är också i full gång.

 

Blanca de la Torre är kurator, konsthistoriker och forskare. I hennes arbete förenas bildkonst, politisk ekologi, ekofeminism med en ansvarstagande och kreativ praxis. Det utmärkande för hennes kuratorsstil är att ta fram riktlinjer för hållbar utveckling. Målet är att minska de ekologiska fotavtrycken i projekten och kapa avståndet mellan teori och praktik. De la Torre har tidigare varit chefskurator för Cuencabiennalen i Ecuador och hon har kurerat ett flertal utställningar i Europa och Latinamerika. I och med hennes erfarenheter kommer Helsingforsbiennalens geografiska perspektiv att bli ännu bredare.

Kati Kivinen (FD), konsthistoriker och kurator, arbetar för närvarande som utställningsansvarig på HAM Helsingfors konstmuseum. I sitt arbete som kurator undersöker hon hur samtidskonsten förhåller sig till olikartade kulturella processer och till sociala och ekologiska frågor i konstutställningskontexten. Bland hennes senaste kuratoriella projekt kan nämnas Yhteiseloa – Ihminen, eläin ja luonto Kiasman kokoelmissa / Samlevnad (2019, i samarbete med S. Hacklin & S. Oksanen) och Fragile Times på Galerie im Körnerpark, Berlin (2020, i samarbete med Dorothee Bienert).

Foto: Ilkka Saastamoinen