Siirry sisältöön
  • Ajankohtaista
28.05.2020

Museum of Becoming etsii uudenlaisia tapoja ajatella ihmistä

Gustafsson&Haapoja on kirjailija-dramaturgi Laura Gustafssonin ja kuvataitelija Terike Haapojan yhteistyöhanke. Vuonna 2012 alkaneessa taiteilijakaksikon yhteistyössä tutkitaan historiaa ja yhteiskuntaa ei-ihmiskeskeisyyden näkökulmasta. Työskentelyssään Gustafsson&Haapoja on purkanut mm. ihmisen ja eläimen käsitteitä sekä niiden kytkeytymistä rodullistamiseen, seksismiin ja muihin yhteiskunnallisen ulossulkemisen mekanismeihin. Museum of Becoming on kolmen teoksen kokonaisuus, jossa etsitään uudenlaisia tapoja ajatella ihmistä. Teoksissa pohditaan ihmisen suhdetta omaan yhteisöönsä, ympäristöön ja toisiin lajeihin. Näyttely on osa Helsinki Biennaalin ohjelmistoa, ja se avautuu HAM Helsingin taidemuseossa 2.6.2020.

 

Becoming-videoteos (2020) kutsuu luomaan vaihtoehtoja patriarkaaliselle, heteroseksistiselle, Eurooppa-keskeiselle ja valkoiselle ajattelun perinteelle ja ihmiskuvalle. Se perustuu haastatteluihin, joissa pohditaan millaisia kehkeytymässä olevia ihmisyyden ja olemisen muotoja tulisi vaalia, jotta ne voisivat kasvaa ja luoda kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta. Haastateltavat ovat aktivisteja, ajattelijoita, taiteilijoita, hoivaajia ja lapsia, joiden elämä tai työ koskettaa jotakin nupullaan olevaa. He pyrkivät toiminnallaan rakentamaan tasa-arvoisempaa ja moninaisempaa yhteiskuntaa.

Installaatio Epäihmisyyden museo (2016) tuo esiin, kuinka rajan piirtäminen ihmisyyden ja ei-ihmisyyden välille on mahdollistanut toisten lajien, luonnonvarojen sekä tiettyjen ihmisryhmien laajamittaisen hyväksikäytön. Ihonväriin, etniseen alkuperään, sukupuoleen ja yhteiskunnalliseen asemaan kytkeytyvä ihmisyyden epääminen on kautta aikojen mahdollistanut äärimmäisiä sorron muotoja orjakaupasta kansanmurhiin. Samalla luonnon ja muiden lajien sorto on oikeutettu niiden ei-ihmisyydellä. Epäihmisyyden museo on voittanut mediataiteen valtionpalkinnon vuonna 2016 ja se on HAMin kokoelmateos.

Jäämistö-kokonaisuutta (2020) varten Gustafsson&Haapoja on valikoinut taideteoksia ja muita esineitä sekä HAMin että Helsingin kaupunginmuseon kokoelmista. Valinnat näyttävät ihmisen hahmon hauraana ja määrittelemättömänä maisemassa, jota hallitsevat ihmistä suuremmat, historian, luonnon ja ajan voimat.

”Olemme todella iloisia siitä, että voimme toivottaa yleisön tervetulleeksi takaisin HAMiin ja tähän upeaan näyttelyyn. Museum of Becoming on Gustafsson&Haapojan ensimmäinen suurempi museoprojekti Suomessa. On hienoa, että HAM saa toimia sen esityspaikkana”, sanoo taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan HAMin tuottama Nuppukirja – Maallisen elämän käsikirja, joka antaa ehdotuksia siihen, miten elää ihmisenä maailmassa, jonka vanha ihmisenä olemisen tapa on vaarantanut. Nuppukirja on osa Gustafsson&Haapojan Becoming-teosta, jossa tarkastellaan kehkeytymässä olevia tapoja suhtautua itseen, toisiin ja maailmaan.

Gustafsson&Haapoja: Museum of Becoming HAM 2.6.2020-tammikuu 2021

HAM Helsingin taidemuseo