Skip to content
  • Aktuellt
28.05.2020

Museum of Becoming söker efter nya sätt att tänka på människan

Gustafsson&Haapoja är författaren och dramaturgen Laura Gustafssons och bildkonstnären Terike Haapojas samarbetsprojekt. I konstnärsduons samarbete som inleddes år 2012 utforskas historien och samhället ur ett icke-människocentrerat perspektiv. I sitt arbete har Gustafsson&Haapoja plockat isär bland annat begreppen människa och djur samt deras koppling till rasifiering, sexism och andra mekanismer för uteslutning ur samhället. Museum of Becoming är en helhet av tre verk, där man söker efter nya sätt att tänka på människan. I verken reflekterar man över människans relation till det egna samhället, miljön och andra arter. Utställningen öppnar i HAM Helsingfors stads konstmuseum den 2 juni 2020 och är en del av Helsingforsbiennalens program.

 

Videoverket Becoming (2020) bjuder in till att skapa alternativ till en patriarkal, heterosexistisk, Europa-centrerad och vit tanketradition och människobild. Det bygger på intervjuer där man funderar över vilka former av mänsklighet och existens under tillväxt man borde värna om, för att de ska kunna växa och skapa en hållbar och rättvis framtid. De som intervjuas är aktivister, tänkare, konstnärer, vårdare och barn, vars liv eller arbete berör något som står i knopp. Med sin verksamhet strävar de efter att bygga upp ett mer jämställt och mångsidigt samhälle.

Installationen Museet för icke-mänsklighet (2016) lyfter fram hur gränsdragning mellan mänsklighet och icke-mänsklighet har möjliggjort omfattande exploatering av andra arter, naturtillgångar och vissa människogrupper. Förvägrande av mänskligheten på grund av hudfärg, etniskt ursprung, kön och samhällsposition har genom tiderna möjliggjort extrema former av förtryck från slavhandel till folkmord. Samtidigt har man berättigat förtrycket av naturen och andra arter med att de inte är mänskliga. Museet för icke-mänsklighet har vunnit statspriset i mediekonst år 2016 och det är HAM:s samlingsverk.

Inför helheten Kvarlevor (2020) valde Gustafsson&Haapoja ut konstverk och andra föremål ur både HAM:s och Helsingfors stadsmuseums samlingar. I verken ter sig människans figur skör och icke definierad i ett landskap som domineras av historiska, naturens och tidens makter som är större än människan.

”Vi är verkligen glada över att vi kan önska allmänheten välkommen tillbaka till HAM och denna fantastiska utställning. Museum of Becoming är Gustafsson&Haapojas första större museiprojekt i Finland. Det är fint att HAM får fungera som utställningsplats”, säger direktören för konstmuseet Maija Tanninen-Mattila.

I samband med utställningen publiceras Nuppukirja – Maallisen elämän käsikirja (Knoppboken – En handbok för världsligt liv), producerad av HAM, som ger förslag på hur man kan leva som människa i en värld som äventyrats av det gamla sättet att vara människa. Nuppukirja är en del av Gustafsson&Haapojas verk Becoming där man granskar sätt att relatera till sig själv, andra och världen som håller på att växa fram.

Gustafsson&Haapoja: Museum of Becoming HAM 2.6–januari 2021 

HAM Helsingfors konstmuseum