Siirry sisältöön
  • Ajankohtaista
07.04.2021

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali toteutuu kesällä 2021

Ensimmäinen Helsinki Biennaali toteutuu ensi kesänä 12.6.–26.9.2021 Vallisaaressa ja mantereella. Se on yleisölle koettavissa tavalla, jonka koronarajoitukset tuona aikana mahdollistavat. Mukana ovat kaikki jo julkistetut taiteilijat ja taiteilijaryhmät sekä yksi uusi taiteilijakiinnitys.

”Kansainvälisen biennaalin toteuttaminen huomattavilla erikoisjärjestelyillä on tällaisena aikana Helsingiltä valtava ponnistus. Ennen koronakriisiä tekemämme sitoumus Helsinkiin kansainvälisen taiteen, suurtapahtumien, merellisyyden ja elämyksellisyyden keskuksena ei ole vähentynyt. Päinvastoin uskomme nyt, että biennaali toimii avauksena Helsingin vetovoiman ja elinvoiman uudistumiselle ja merkkinä myös muille siitä, että Helsinki on kaupunki, johon voi luottaa ja kannattaa satsata”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Tavoitteena turvallinen ja inspiroiva näyttelykokemus

”Haluamme antaa kävijöille turvallisen ja inspiroivan näyttelykokemuksen”, kuvailee biennaalin ja HAMin johtaja Maija Tanninen-Mattila. ”Uskon, että ihmisillä on tässä haastavassa ajassa entistä suurempi kaipuu taide- ja kulttuurielämysten äärelle. Toivon, että biennaali tuo kaupunkilaisille ja kaikille vierailijoille toivoa, iloa ja valoa.”

Helsinki Biennaalin rakentaminen ja teosten installointi pystytään toteuttamaan kevään aikana suunnitellusti nykyisten rajoitusten puitteissa. Vallisaareen sijoittuvista teoksista noin yksi kolmasosaa sijaitsee kävelyreitin varrella ulkotiloissa ja loput sisätiloissa ruutikellareissa ja vanhoissa asuinrakennuksissa. Osa biennaalin teoksista sijaitsee myös mantereella sekä HAM Helsingin taidemuseossa että eri puolilla Helsinkiä.

”Biennaalin suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus tapahtuman asteittaiseen avaamiseen ja aukioloon”, kertoo Helsinki Biennaalin projektipäällikkö Jonna Hurskainen. ”Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee kokemaan biennaalin ainutlaatuisuuden ja katsomaan kiinnostavaa nykytaidetta keskellä kaunista saaristoluontoa. Olemme kuitenkin kiinnittäneet suunnittelussa erityistä huomiota myös digitaalisiin sisältöihin, jotka tuovat biennaalin yleisön luo, jos Vallisaaressa vierailu ei ole mahdollista.”

Biennaalissa mukana kaikki jo julkistetut taiteilijat

Helsinki Biennaalissa ovat mukana kaikki jo julkistetut 40 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Suomesta ja maailmalta. Taiteilijajoukko sai täydennystä vuoden 2020 lopussa, kun biennaaliin liittyi mukaan Helsingistä käsin toimiva monialainen taidekollektiivi WAUHAUS.

”Kiitämme taiteilijoita, kuraattoritiimiä ja kaikkia biennaalin toteuttamiseen ja rakentamiseen osallistuneita sitoutumisesta ja joustavuudesta muutosten keskellä”, sanovat ensimmäisen Helsinki Biennaalin pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola.

”Vallisaari on inspiroinut sekä meitä kuraattoreita että taiteilijoita, jotka ovat työskennellet siellä paikkasidonnaisesti. Saaresta nousevat teemat tarjoavat erilaisia näkökulmia yhteenkytkeytymiseen ja keskinäiseen riippuvuuteen. Näitä teemoja ovat muun muassa luontosuhde, aika ja muutos, rajat ja identiteetit sekä yhteys ja empatia. Biennaalin nimi, Sama meri, muistuttaa siitä, että kaikki on yhteydessä kaikkeen ja siksi toisistaan riippuvaista. Tämä on tullut entistä näkyvämmiksi ympäristökriisin ja pandemian myötä.”

Taidetapahtumaa tehdään vastuullisesti

Vastuullisuus ja luonnon ekologisen kestävyyden säilyttäminen ovat keskeisiä arvoja Helsinki Biennaalille. Tapahtuman suunnittelussa on alusta asti pohdittu sitä, millainen on taidetapahtuman arvo tänä päivänä ja miten se voidaan toteuttaa kestävää tulevaisuutta rakentaen. Helsinki Biennaali on sitoutunut läpinäkyviin ympäristötoimiin nyt ja tulevaisuudessa.

Helsinki Biennaali noudattaa Suomen Luonnonsuojeluliiton kehittämää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, joka ohjaa taidetapahtumaa suunnittelusta toteutukseen mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Helsinki Biennaalin ympäristökoordinaattori aloitti Ekokompassi-työn syksyllä 2019. Ympäristöohjelmaa on tehty yhteistyössä Vallisaarta hallinnoivan Metsähallituksen ja Vallisaaren yrittäjien kanssa.

Vallisaaren ainutlaatuinen luonto on asettanut Helsinki Biennaalille tarkat raamit, joiden mukaan tapahtuma tullaan toteuttamaan. Jokainen teosidea ja -paikka on arvioitu yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa luonnonsuojelun ja historiallisten rakennusten säilymisen näkökulmasta.

Biennaalin ympäristöohjelman tavoitteita ovat Vallisaaren ekologisesta kestävyydestä huolehtimisen lisäksi esimerkiksi tapahtuman toteuttaminen energiatehokkaasti, vastuullisten hankintojen tekeminen sekä materiaalitehokkuus. Lisäksi Helsinki Biennaali kerää dataa logistiikasta ja liikkumisesta aiheutuvista päästöistä. Helsinki Biennaalin tavoitteena on olla tulevaisuudessa hiilineutraali tapahtuma; siksi biennaali pyrkii laskemaan mahdollisimman tarkasti oman hiilijalanjälkensä jo ensimmäisessä tapahtumassa 2021.

Helsinki Biennaalin ohjelma julkaistaan toukokuussa. Ohjelmaa on rakennettu yhteistyössä kaupungin palvelujen ja yhteisöjen sekä kaupunkilaisten kanssa.

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toteutuva kansainvälinen nykytaidetapahtuma, joka järjestetään ensimmäisen kerran Vallisaaressa kesällä 2021. Biennaali on koko Helsingin kaupungin yhteinen hanke, ja sen tuotannosta ja kuratoinnista vastaa HAM Helsingin taidemuseo. Biennaali on osa Helsingin kaupunkistrategiaa 2017–2021, jonka tavoitteita ovat muun muassa kansainvälisen vetovoiman lisääminen sekä merellisyyden kehittäminen.

Helsinki Biennaalin pääyhteistyökumppanit ovat Metsähallitus sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö. Biennaalin toteutumista tukevat myös Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Svenska kulturfonden.

Helsinki Biennaalin pääyritysyhteistyökumppani on Clear Channel. Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat Helen ja Artek.

Helsinki Biennaalin tapahtumakumppaneita ovat Korkeasaari ja Helsingin juhlaviikot.