Skip to content
  • Aktuellt
07.04.2021

Konstevenemanget Helsingforsbiennalen kommer att ordnas sommaren 2021

Den första Helsingforsbiennalen ordnas denna sommar, 12.6–26.9.2021, på Skanslandet och på fastlandet. Evenemanget kommer att arrangeras så att det kan upplevas inom ramen för gällande coronarestriktioner. Alla redan offentliggjorda konstnärer och grupper av konstnärer kommer att delta plus en ny konstnärsgrupp.

”Att ordna en internationell biennal under rådande omständigheter och alla specialarrangemang är en enorm satsning för Helsingfors stad. Vårt engagemang för ett stort internationellt konstevenemang med Helsingfors och den havsnära miljön som centrum för upplevelsen har inte minskat med coronakrisen. Tvärtom tror vi nu att biennalen kan förbättra stadens livskraft och göra den mer attraktiv samt visa andra aktörer att Helsingfors är en stad att räkna med och satsa på”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Målet är en säker och inspirerande konstupplevelse

”Vi vill ge besökarna en säker och inspirerande konstupplevelse”, säger biennalens direktör och HAM:s museichef Maija Tanninen-Mattila. ”Jag tror att människor i dessa utmanande tider har en allt större längtan efter konst- och kulturupplevelser. Jag hoppas att biennalen kommer att ge alla stadsbor och besökare hopp, glädje och ljus.”

Byggandet av biennalen och installationen av konstverken kommer att kunna genomföras som planerat under våren inom rådande begränsningar. Ungefär en tredjedel av konstverken på Skanslandet placeras längs promenadstråken utomhus och resten placeras inomhus i krutkällare och gamla bostadshus. En del av biennalens verk kommer att placeras på fastlandet, i Helsingfors konstmuseum HAM och på olika ställen i Helsingfors.

”I planeringen av biennalen har vi beaktat möjligheten att öppna utställningarna stegvis och gradera öppettiderna” säger Helsingforsbiennalens projektchef Jonna Hurskainen. ”Vi hoppas att så många som möjligt får uppleva det unika med biennalen och se intressant modern konst mitt i vår vackra skärgård. I planeringen har vi särskilt uppmärksammat det digitala innehållet för att nå också den publik som inte kan besöka biennalen på Skanslandet.”

Alla konstnärer som redan offentliggjorts kommer att delta i biennalen

All de 40 konstnärer och konstnärsgrupper som offentliggjorts tidigare kommer att delta i Helsingforsbiennalen. Antalet deltagare ökade när WAUHAUS, ett mångsidigt konstnärskollektiv från Helsingfors, sällade sig till sällskapet slutet av år 2020.
”Vi tackar konstnärerna, kuratorteamet och alla som deltagit i förverkligandet och byggandet av biennalen för visat engagemang och all flexibilitet mitt i förändringarna”, säger Pirkko Siitari och Taru Tappola, huvudkuratorerna för den första Helsingforsbiennalen.

”Skanslandet har inspirerat både oss kuratorer och alla konstnärer som arbetat där med platsspecifika verk. Ön bjuder på teman som ger olika perspektiv på sambandsförhållanden och inbördes beroende. Dessa teman är till exempel förhållandet till naturen, tiden och förändringen, gränser och identitet, relation och empati. Biennalen med namnet Samma hav påminner oss om att allt hänger ihop och är därför beroende av varandra. De här sambanden har blivit synligare än någonsin till följd av klimatkrisen och pandemin. ”

Konstevenemanget görs ansvarsfullt

Ansvarsfullhet och ekologisk hållbarhet är grundläggande värderingar för Helsingforsbiennalen. I planeringen av evenemanget har vi genomgående funderat på vilket värde ett konstevenemang har i dag och hur ett sådant ordnas med tanke på en hållbar framtid. Helsingforsbiennalen har förbundit sig till transparens i sina miljögärningar nu och i framtiden.

Helsingforsbiennalen iakttar miljösystemet Finlands Naturskyddsförbunds Ekokompass som styr planeringen och ordnandet av konstevenemanget så miljövänligt som möjligt. Helsingforsbiennalens miljösamordnare inledde arbetet med Ekokompassen hösten 2019. Miljöprogrammet har utarbetats i samarbete med Forststyrelsen som förvaltar Skanslandet och företagarna på Skanslandet.

Skanslandet unika natur sätter noggranna ramar för genomförandet av Helsingforsbiennalen. Varje konstverksidé och plats har utvärderats tillsammans med Forststyrelsen och Museiverket med hänsyn till naturskyddet och bevarandet av de historiska byggnaderna.

Biennalens miljöprogram har som mål att måna om Skanslandets ekologiska hållbarhet och dessutom sörja för evenemangets energi- och materialeffektivitet samt främja hållbar upphandling. Helsingforsbiennalen kommer också att samla in data om utsläppen som orsakas av logistik och transporter. Helsingforsbiennalens mål är att bli ett kolneutralt evenemang i framtiden. Därför strävar man efter att så noggrant som möjligt mäta evenemangets koldioxidavtryck redan under den första biennalen år 2021.

Helsingforsbiennalens program publiceras i maj. Programmet har utarbetats tillsammans med stadens tjänster, invånare och organisationer.

Helsingforsbiennalen är ett vart annat år återkommande internationellt evenemang för samtida konst som ordnas första gången på Skanslandet sommaren 2021. Biennalen, som är ett gemensamt projekt för hela Helsingfors stad där HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för produktion och kuratering. Biennalen är en del av Helsingfors stadsstrategi 2017–2021, som syftar till att öka den internationella attraktionskraften och utveckla närheten till havet.

Huvudsamarbetspartner på Helsingforsbiennalen 2020 är Forststyrelsen och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Biennalen har också fått stöd från Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Svenska kulturfonden.

Helsingforsbiennalens främsta affärspartner är Clear Channel. Samarbetspartner är också Helen och Artek.

Helsingforsbiennalens evenemangspartner är Högholmen och Helsingfors festspel.