Skip to content

Danielle Brathwaite-Shirley

UK

Danielle Brathwaite-Shirley (f. 1995, UK) är konstnär och baserad i London och Berlin. Brathwaite-Shirleys arbete fokuserar på att fläta samman levd erfarenhet med fiktion för att på ett fantasirikt sätt återberätta svarta transpersoners berättelser. Hens arbete omfattar installationer, online eller personliga videospel och rollspelsföreställningar som former för att skapa rum för ansvarstagande interaktion mellan publiken och de berättelser som hon förmedlar i sitt arbete.

Som en del av Helsingforsbiennalen kommer Danielle Brathwaite-Shirley att bjuda in besökare att delta i en rollspelsföreställning och installation där du kommer att utforska en ny mytologi om ön jämsides med hen.

Demon Babies, 2021, Installation shot, Danielle Brathwaite-Shirley, Photography by Dan Weill (image courtesy of the artist)

Danielle Brathwaite-Shirleys verk har visats på soloutställningar och framförts på institutioner som David Kordansky, LA (2022) Project Arts Centre, Ireland (2022), Skånes konstförening, Malmö, Sverige (2022), Arebyte Gallery, London (2021); QUAD, Derby, England (2021), Albright-Knox Art Gallery, Buffalo (2021), Tate Modern, London (2020), Focal Point Gallery, London (2020) Science Gallery, London (2020) och MU Hybrid Art House, London (2020).

Hens arbete har visats i grupputställningar på institutioner som Julia Stoschek Foundation, Berlin (2022), Münchner Kammerspiele, München (2019), Les Urbaines, Lausanne (2019) och Barbican, London (2018).