Skip to content

Forskningsenheten BIOS: BIOS’ öppna sommarkontor

23.7 — Skanslandet

BIOS är en oberoende tvärvetenskaplig forskningsenhet bestående av åtta forskare. På Skanslandets forskningsstation går BIOS igenom ett eller några fall där miljön och ekonomin har lösryckts från varandra så att nästan inga kopplingar återstår. På Forskningsstationen presenterar BIOS kunskap från andra håll i världen och strävar efter att konkretisera abstrakta forskningsfakta så att besökarna kan uppleva detta. Forskningsenhetens medlemmar belyser frågan ur olika perspektiv genom att skriva och tala om den. Under biennalen ordnar BIOS också evenemang såsom forskarbesök och seminarier.

Vid evenemanget vi bjuder in biennalpubliken att ta del av BIOS-forskarnas aktuella arbete. Evenemanget kommer att hållas på Forskningsstationen i Skanslandet samt i Zoom.

Längd: kl. 16:00-18:00

Zoom-länk