Skip to content

Ihan sama? – Konstläger med miljötema för barn och unga

07.6 - 18.6 — Flera kulturcentra
Foto: Anne Pietarinen (Foto från barnens sommarläger anordnat av Gamlasgården från sommaren 2020).

Helsingfors stads kulturcentrum (Kulturcentret Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa, Nordhuset) ordnar i början av juni konstläger med miljötema för barn och unga i Helsingfors. Lägren har inspirerats av Helsingforsbiennalen som går av stapeln 12.6.

Under lägren arbetar man lokalt och bekantar sig med närmiljön, men funderar samtidigt på hur den egna miljön och det man själv gör hänger ihop och hur det påverkar allt annat omkring en. Vi bor i samma stad, vid samma hav i en gemensam värld. Spelar det som vi gör någon roll? Är det sak samma hur vi agerar? I lägerprogrammet ingår också utflykter tillsammans i det havsnära Helsingfors.

Konstlägren är avgiftsfria men förutsätter att deltagarna förbinder sig för hela veckan.

Närmare upplysningar och anmälningar:

Kulturcentret Caisa, http://www.caisa.fi/sv/
Gamlasgården, http://www.kanneltalo.fi/sv/
Malms kulturhus, http://www.malmitalo.fi/sv/
Stoa, http://www.stoa.fi/sv/
Nordhuset, http://www.vuotalo.fi/sv/