Skip to content

KELP!

01.6 - 28.8 — Annegården

Foto: Elina Rantasuo

Klimatförändringen tvingar oss att undersöka nya växtarter för möjlig matproduktion. Till exempel blåstången (eng. kelp) har listats som framtidens superfood. KELP! är en utställning för alla sinnen, där ungdomar från Kuopio och Helsingfors funderar på vad vi kommer att äta i framtiden.

I projektet KELP! deltar elever från 8E i Hatsala klassiska skola i Kuopio och elever från 8D i Apollon Yhteiskoulu i Helsingfors. I projektet kommer ungdomarna att använda sig av både den digitala konstens metoder och hantverk.

Utställningen är öppen 1.6–28.8.2021

I samarbete med ANTI-festivalen och Annegården.

Eleverna i Hatsala 8E & Apollo 8D / Timo Kokko, Elina Rantasuo

KELP!
Annegården, Annegatan 30. Fritt inträde.

1.6–4.7. vard. 9–17, lö–sö stängt
lö 12.6 öppet kl. 10–16
5.7–31.7 vard. 10–16, lö–sö stängt
1.8–19.12 vard. 8–20, lö 10–16, sö stängt

Läs mer om evenemangen: http://www.annantalo.fi/sv/