Skip to content

Mikroskopiska syner med algfärger

26.8 klo 16:00 — HAM Helsingfors konstmuseum, HAM-paja

På workshoppen som förenar konst och vetenskap undersöker vi prover från naturen med mikroskop. Undersökningsobjekten består av bland annat alger, mossor, växtdelar och små organismer. Det som syns i mikroskopet förstoras till målningar på akvarellpapper. Som målfärg används lösningar gjorda på algpulver.

Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan.

Workshoppen är en del av Östersjödagen.

Östersjödagen, som initierades och koordineras av John Nurminens Stiftelse, firas årligen den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga frågor kring havet och att inspirera till konkreta åtgärder till förmån för Östersjön. Dagen hyllar havets mångfald och omätbara värde. Vid sidan av firandet är målet att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. År 2021 firas Östersjödagen den 26 augusti. www.östersjödagen.fi