Skip to content

MUSTARINDA: Ta in olikheter – en ö, fladdermöss och meningsskapande

18.7 — Skanslandet

Fokus för workshopen är att skapa spatial mening av vår omgivning och närma oss Skanslandet som hemvist för olika fladdermusarter och utforska deras förmåga att orientera sig genom ljud. Vi kommer att undersöka hur ön fungerar som ett delat habitat när vi ställer in oss på dess mer-än-mänskliga livsformer.

Processen kommer att bli tydlig genom olika meningsskapande övningar där vi ber deltagarna att ägna sig åt olika sätt att lägga märke till de olika kommunikationsformer som är inneboende på ön, för att kunna skilja mellan det som lätt kan varseblivas och det som ligger precis utom hörhåll. Bland övningarna kommer deltagarna också att ombes att lyssna på ett audioverk som riktar uppmärksamheten mot ett bredare politiskt varseblivande och hur detta ger eko i relationerna mellan arterna. Workshopen är 2,5 timme lång, utomhus på Skanslandet och i dess skogsmark.

Mustarinda Association är en grupp konstnärer och forskare vars mål är att främja den ekologiska återuppbyggnaden av samhället, mångfalden av kultur och natur och sambandet mellan konst och vetenskap. Mustarindas verksamhet är rotad i Mustarinda-huset i Kainuu, i utkanten av Paljakka naturpark, som har konstnärs- och forskarbostäder.

Mustarinda workshop genomförs av:

George Ridgway, BFA (Glasgow School of Arts), håller på med en Masters in Research Architecture (Goldsmiths University)

Tiina Arjukka Hirvonen, BFA (UCA Canterbury), konstmagister i bildkonstpedagogik (Aalto-universitetet)

Tack för hjälpen med vetenskaplig information: Miika Kotila, Harry Lehto, Eeva-Maria Tidenberg.

Starttid: 15:00

Inspelningarna som hörs i workshopen är endast på engelska.

Anmäl dig här

Workshops i juli:
17.7. / 19.7. / 20.7. / 21.7.