Skip to content

Under skogstäcket

04.9 — Vallisaari

Utifrån tematiken i Hanna Tuulikkis konstverk på Helsingforsbiennalen kommer hon i sin live performance att ta publiken med på en fysisk och metaforisk resa in i och ut ur metsänpeitto (skogstäcket), animering Skanslandets skogsmark med gest och sång.

I verket som Hanna Tuulikki visar på Helsingforsbiennalen undersöker hon begreppet skogstagen, som förekommer i den finländska folkdiktningen. Det betyder att man går vilse i en förtrollad skog, där allting plötsligt blir underligt och förvridet.

Kl. 12: anmäl dig här
Kl. 13.30: anmäl dig här
Kl. 15: anmäl dig här